Ziridava. Studia Archaeologica, XXI, 1998


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
CRIȘAN, Sanda (autor) Cîteva observații priind procesele de interferență între culturile Baden și Coțofeni în Vestul României
MĂRGHITAN, Liviu (autor) Antropomorfism în arta Daciei preromane I
PANTAZI, Adriana (autor) Aspecte ale gliticii din Dacia romană
TIMOC, Călin (autor) Un tipar pentru turnat lingouri de metal de la Porolissum
BĂCUIEȚ, Dan (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al localității Șicula (jud. Arad)
BĂCUIEȚ, Dan (autor) Noi descoperiri feudal-timpurii pe teritoriul orașului Alba Iulia
HUREZAN, Pascu (autor) , SZATMARI, Imre (autor) Colecția de cahle și de ochiuri de cahlă din evu mediu tîrziu a Muzeului din Arad
FRĂȚILĂ, Vasile (autor) Toponimie și continuitate în Transilvania de centru și sud
POPESCU, Sireteanu (autor) Două antroponime istorice: Menumorout (= Mărmorot) și Morot
ȚĂRCUȘ, Gheorghe (autor) Bybarch, voievodul românilor de la Hălmagiu
GLUCK, Eugen (autor) Unele date despre senioratului de Ciuci
GLUCK, Eugen (autor) Date cu privire la perioada războaielor franceze în fondurile arhivistice arădene 1792-1815
BICHICEAN, Gheorghe (autor) Situația intelectualului român din transilvania pănă la 1918. Cazul învățătorului Ioan Georgesci (manuscris inedit)
FIRCZAK, Gheorghe (autor) Preliminarii ale Marii Uniri reflectate în presa maghiară hunedoreană
GIURAN, Valeriu (autor) Aspecte privind participarea regimentului de infanterie "Mircea" Nr. 32 în primul război mondial, campania din anul 1916
COSTEA, Dumitru (autor) Constituirea Comitetului Național Român și a gărzii Naționale locale în comuna Șeitin, comitatul Cenad
MUREȘAN, Augustin (autor) Vasile Cucu delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
TĂTAR, Octavian (autor) "Principiul naționalităților" și conferința de pace de la Paris (1919-1920)
RUSNAC, Mircea (autor) Proiectul de lege agrară întocmit de Ion Mihalache în 1920
SABĂU, Sorin (autor) Proprietatea asupra pădurilor în vechile plase Hălmagiu, Sebiș și tîrnova înainte și după reforma agrară agrară din 1921
ȘORA, Gheorghe (autor) Vasile Goldiș - președintele asociațiunii transilvane (Astra) din sibiu (1923-1934)
DEMȘEA, Dan (autor) Implicațiile economice și culturale ale bîncii "Gloria" din Lipova în funcționarea stațiunii balneare
MOISA, Gabriel (autor) Manifestarea studenților participanți la Congresul Național Srudențesc de la Oradea (4-6 decembrie 1927)
LAZĂR, Liviu (autor) Aniversarea zilei de 1 Decembrie - mijloc de luptă antirevizionistă în Transilvania, în perioada interbelică
NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte politice din județul Caraș (1944-1947)
COLTA, Elena (autor) Informații despre comunitatea românească din Altea (Hu), oferite de arhivele din Arad
DASCĂL, Natalia (autor) Din arhiva complexului muteal Arad - fondul Lazăr Nichi
ARDELEAN, Radu (autor) , GIURA, Lucian (autor) Corespondența lui Ascaniu Crișan cu Ioan Lupaș
VESA, Pavel (autor) Din corespondența preotului Dr. Gheorghe Ciuhandru cu Academia Română
DASCĂL, Natalia (autor) , ȘERBAN, Virgil (autor) Ion I.C. Brăteanu în presă și documente din fondurile muzeului arădean
CORNEA, Lucia (autor) Vechi fotografi arădeni în colecții muzeale din Oradea. Contribuții la o istorie a fotografiei arădene
DOGARU, Maria (autor) Bulele de aur folosite în cancelariile Șării Românești și Moldovei, surse pentru cunoașterea artei feudale românești
MUREȘAN, Augustin (autor) Semnificația sigiliului prefecturii Auraria Gemina
MUREȘAN, Augustin (autor) Un sigiliu al breslei mixze din Ghioroc, județul Arad
DOGARU, Maria (autor) Preocupările regelui Ferdinand în domeniul phaleristică
LĂZĂRESCU, Dan (autor) Generalul icolas d'Oxat de Moret - primul cartograf austriac al Banatului
STOIA, Mircea (autor) Th. Mommsen și fascinația inscripțiilor romane din Transilvania
ȘORA, Gheorghe (autor) R.W. Seton-Watson și românii
DEMȘEA, Dan (autor) O plachetă dedicată doctorului în drept Mihai Mărcuș - prefectul județului Arad (iunie 1922)
GLUCK, Eugen (autor) Așezările din sangeacul Timișoarei și Moldova în epoca turcească, 1554-1579 - Engel Pal
DEMȘEA, Dan (autor) Populația șvăbească (germană) din Banat - Cine sunt, cînd au venit și de unde ? - Greffner Otto
DEMȘEA, Dan (autor) Rommel - Greffner Otto
DASCĂL, Natalia (autor) Activitatea Muzeului de Istorie în perioada 1992-1998