Memoria Antiquitatis, XIX, 1994, Acta Musei Petrodavensis

  • Anul publicației: 1994
  • Subtitlu: Acta Musei Petrodavensis
  • Publicată de: Complexul Muzeal Neamț
  • Editura: Complexul Muzean Județean Neamț
  • Localitatea: Piatra Neamț
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Memoria Antiquitatis


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins - Sommaire - Contents 3-6 română, engleză, franceză
DUMITROAIA, Gheorghe (autor) Depunerile neo-eneolitice de la Lunca și Oglinzi, județul Neamț Studii şi materiale arheologice 7-82 română, franceză
COMȘA, Eugen (autor) Unelte de piatră șlefuită din arealul culturii cu ceramică liniară de pe teritoriului României Studii şi materiale arheologice 83-96 română, franceză
CIACÂRU, Mircea Răzvan (autor) , MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Un vas cultic cucutenian de la Izvoare - Piatra-Neamț Studii şi materiale arheologice 97-114 română, franceză
MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Elemente târzii în ceramica Cucuteni de la Drăgușeni și relațiile acestora cu descoperirile de la Traian - Dealul Fîntînilor Studii şi materiale arheologice 115-126 română, franceză
MARCHEVICI, Vsevolod (autor) Așezarea culturii Cucuteni-Tripolie de la Rădulenii Vechi (II), R. Moldova Studii şi materiale arheologice 127-141 română, franceză
MANZURA, Igor (autor) , SAVA, Eugen (autor) Interacțiuni "Est-Vest" reflectate în culturile eneolitice și ale epocii bronzului din zona de Nord-Vest a Mării Negre (schiță cultural-istorică) Studii şi materiale arheologice 143-192 română, engleză
URSULESCU, Nicolae (autor) Apariția înmormântărilor tumulare și a incinerației la Est de Carpați Studii şi materiale arheologice 193-199 română, franceză
NICU, Mircea (autor) , TEODOR, Silvia (autor) , ȚAU, Stela (autor) Noi morminte din epoca bronzului descoperite la Poiana-Tecuci Studii şi materiale arheologice 201-212 română, engleză
DEMCENKO, Tatiana (autor) , LEVIȚKI, Oleg (autor) Grupul tumular de la Corjeuți - Briceni (R. Moldova) Studii şi materiale arheologice 213-233 română, franceză
ANDRONIC, Mugur (autor) Așezarea din sec. II-I î.H. de la Dolheștii Mari - Suceava Studii şi materiale arheologice 235-242 română, engleză
DRĂGOTESCU, Marcel (autor) Unele considerații privind civilizația geto-dacică pe actualul teritoriu al județului Neamț Studii şi materiale arheologice 243-259 română, franceză
URSACHI, Vasile (autor) Necropola din secolul IV d.H. descoperiră la Săbăoani, județul Neamț Studii şi materiale arheologice 261-278 română, franceză
MITREA, Ioan (autor) Așezarea din secolele V-VII de la Davideni, jud. Neamț. Cercetările arheologice din anii 1988-1991 Studii şi materiale arheologice 279-332 română, franceză
POPOVICI, Rodica (autor) , TEODOR, Dan (autor) Așezarea medievală timpurie de la Borniș - „Vărărie”, județul Neamț Studii şi materiale arheologice 333-354 română, franceză
PETRIȘOR, Elena (autor) Tezaurului monetar roman de la Homiceni (II), județul Neamț Numismatică 355-399 română, franceză
HORDILĂ, Domnița (autor) Tezaurul de monede medievale descoperit în 1975 la Roman Numismatică 401-422 română, franceză
TUDOSE, Senica (autor) Metoda traseologică și unele posibilități de aplicare în arheologie Cercetări interdisciplinare 423-430 română, franceză
HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul arheozoologic al resturilor din două așezări medievale situate în județul Neamț Cercetări interdisciplinare 431-452 română, franceză
SPINEI, Victor (autor) Un izvor otoman asupra campaniei de la Prut din 1711 Istorie 453-472 română, franceză
DOGARU, Maria (autor) Contribuția lui Gheorghe Asachi la dezvoltarea heraldicii naționale Istorie 473-484 română, franceză
ȘURUBARU, Mihai (autor) Structura proprietății funciare a ținutului Neamț la jumătatea secolului al XIX-lea Istorie 485-500 română, franceză
BURAC, Constantin (autor) Testamentul Hurmuzăcheștilor Istorie 501-508 română, franceză
DUMITROAIA, Gheorghe (autor) Săpături și cercetări arheologice de suprafață în județul Neamț (1992-1993) Cronica 509-521 română
DUMITROAIA, Gheorghe (autor) Din activitatea Muzeului de Istorie Piatra-Neamț (1990-1993) Cronica 523-532 română
DUMITROAIA, Gheorghe (autor) Ștefan Cucoș (1936-1992) In memoriam 533-536 română
MIHĂILESCU, Dan (autor) Ștefan Scorțanu (1939-1993) In memoriam 537-538 română
MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) ARCHAEOLOQY IN BRITAIN SINCE 1945. Editat de Jan Longworth și John Cherry, The Trustees of the British Museum, Londra, 1988, 248 p. RECENZII 539-543 română
MANTU, Cornelia Magda (autor) Proiectul de cercetare "Arcos" RECENZII 543-545 română
TARCAN, Carmen (autor) Roel C.G.M. Lauwerier, ANIMALS IN ROMAN TIMES IN THE DUTCH EASTERN RIVER AREA, Rijksdienst voor het oudheidkundig bodemonderzoek, Amersfoort, 1988, 297 p. (inclusiv 41 fig., 82 tab.) RECENZII 546-549 română
LUCA, Sabin Adrian (autor) LES AGRICULTEURS DE LA GRANDE PLAINE HONQROISE (4000-3500 av. J.C.), Musée archéologique de Dijon, 1991, p. 5-160. RECENZII 549-551 română
Lista prescurtărilor 553-555 română