Memoria Antiquitatis, VI-VIII, 1974-1976, Acta Musei Petrodavensis

  • Anul publicației: 1974-1976
  • Subtitlu: Acta Musei Petrodavensis
  • Publicată de: Complexul Muzeal Neamț
  • Editura: Complexul Muzean Județean Neamț
  • Localitatea: Piatra Neamț
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Memoria Antiquitatis


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Harta R.S.R. cu localitățile menționate în prezentul volum f.n. română
Sumar - Sommaire - Contents - Inhalt 3-6 română, engleză, franceză, germană
ISTRATE, Magda Cornelia (autor) Așezarea paleolitică de la Mitoc - Valea lui Stan Studii şi Materiale 7-14 română, franceză
COMȘA, Eugen (autor) Câteva considerații cu privire la unele probleme ale periodizării culturii Cucuteni Studii şi Materiale 15-22 română, franceză
DUMITRESCU, Vladimir (autor) Însemnări în legătură cu unele sincronisme Studii şi Materiale 23-36 română, franceză
CUCOȘ, Ștefan (autor) Săpăturile de Văleni-Piatra Neamț (1974-1975) Studii şi Materiale 37-56 română, franceză
COMAN, Ghenuța (autor) , ROTARU, Mihai (autor) Obiecte de lut ars, piatră și os de la sfârșitul bronzului și începutul epocii fierului descoperite în județul Vaslui Studii şi Materiale 57-63 română, franceză
MITREA, Ioan (autor) Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice din așezarea de la Davideni (sec. V-VII e.n.) Studii şi Materiale 65-92 română, engleză
SPINEI, Victor (autor) Contribuții la istoria spațiului est-carpatic din secolul al XI-lea până la invazia mongolă din 1241 Studii şi Materiale 93-184 română, franceză
EMANDI, Emil Ioan (autor) Topoare de fier - tip bardă cu tub de înmănușare din Europa Centrală, în perioada Evului mediu dezvoltat Studii şi Materiale 163-184 română, franceză
NEAMȚU, Eugenia (autor) , NEAMȚU, Vasile (autor) Contribuții la istoria orașului Iași Studii şi Materiale 185-199 română, franceză
RUSU, Dumitru (autor) Cu privire la introducerea alfabetului latin în Principatele Unite Studii şi Materiale 201-205 română, franceză
MEDIAN, Gheorghe (autor) Nicolae Iorga și Liga Culturală Studii şi Materiale 207-219 română, franceză
SIBECHI, Gheorghe (autor) Unirea Transilvaniei cu România reflectată în presa pietreană Studii şi Materiale 221-228 română, germană
FLORESCU, Gheorghe (autor) Partidul Poporului în anii reconsiderărilor (ianuarie 1922-martie 1926) Studii şi Materiale 229-249 română, germană
MINUȚ, Adolf (autor) Lupta maselor populare din județul Neamț în perioada dictaturii regale (1938-1940) Studii şi Materiale 251-256 română, franceză
MARIN, Ionel (autor) Lupta împotriva fascismului pentru apărarea independenței și suveranității naționale, preocupare centrală a Comitetului județean Neamț al Blocului Democratic Studii şi Materiale 257-265 română, germană
CHIRICA, Vasile (autor) , TĂNĂSACHE, Mihai (autor) Cercetări arheologice în așezarea de la Dolhasca (județul Suceava) și unele considerații priind gravetianul de pe teritoriul României Note şi discuţii 267-278 română, franceză
HORDILĂ, Domnița (autor) Tezaurul feudal de la Cordun Note şi discuţii 279-286 română, engleză
POPESCU, Rica (autor) Cahle din timpul lui Ștefan cel Mare cu motive animaliere, descoperite la Curtea domnească din Vaslui Note şi discuţii 287-288 română, franceză
FELICAN, Paul (autor) , ISPIR, Mihai (autor) Un monument de la începutul secolului al XVI-lea Note şi discuţii 289-294 română, franceză
NICOLAE-NADLER, Emil (autor) Dosoftei, ctitor de carte frumoasă. Iconografie și ornamente în "Viața și petrecerea sființilor" Note şi discuţii 295-300 română, franceză
FLORESCU, Gheorghe (autor) Adunarea Națională de la Alba Iulia (1 Decembrie 1918). Implicații și semnificații Note şi discuţii 301-312 română, franceză
PAVEL, Jean (autor) Contribuții la cunoașterea morilor cu "titirez" din sudul Moldovei Note şi discuţii 313-317 română, franceză
BUZILĂ, Aurel (autor) Restaurarea și conservarea unui pistol cu cremene din colecția de arme a Muzeului județean de Istorie Piatra Neamț Muzeografie 319-333 română, engleză
BUZILĂ, Aurel (autor) Cum a fost restaurată și conservată "Hora de la Frumușica" Muzeografie 335-339 română, engleză
DUMITROAIA, Gheorghe (autor) Săpăturile arheologice din județul Neamț 1974-1976 Cronica 341-346 română
MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Gostar Nicolae (1922-1978) NECROLOG 347-353 română
ALEXIANU, Marius (autor) FRANCO SARTORI, Una pagina di storia ateniese in un frammento dei "Demi" Eupolidei (Universita degli Studi di Padova Publicazioni dell'Istituto di Storia antica, XII) , Roma, "L'Erma" di Bretschneider, 1976, 107 p. NOTE BIBLIOGRAFICE 355-357 română
ALEXIANU, Marius (autor) GUY RACHET, Tragedia greacă, Editura Univers, București, 1980. NOTE BIBLIOGRAFICE 359-360 română
MONAH, Dan (autor) Guy Rachet, La Gaule celtique. Des origines à 50 av. J. C., Collection Histoire de la France, 1973, 256 p. și 36 figuri în text plus 8 planșe. NOTE BIBLIOGRAFICE 361-362 română
ALEXIANU, Marius (autor) FERDINANDO LO CASCIO, Sulla autenticità delle epistole di Apollonio Tianeo, Instituto siciliano di studi bizantini e neoelenici, Quaderni, X, Palermo, 1978, 81 p. NOTE BIBLIOGRAFICE 363-365 română
ALEXIANU, Marius (autor) CRONACA DI MONEMVASIA, Introduzione, testo critico, traduzione e note a cura di Ivan Dujcev, Instituto Siciliano di Studii Bizantini e Neoellenici, Testi, 12, Palermo, 1976 NOTE BIBLIOGRAFICE 367-369 română
Lista prescurtărilor 371-372 română