Memoria Antiquitatis, IX-XI, 1977-1979, Acta Musei Petrodavensis

  • Anul publicației: 1977-1979
  • Subtitlu: Acta Musei Petrodavensis
  • Publicată de: Complexul Muzeal Neamț
  • Editura: Complexul Muzean Județean Neamț
  • Localitatea: Piatra Neamț
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Memoria Antiquitatis


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Sumar - Sommaire - Contents - Inhalt 3-8 română, engleză, franceză, germană
MUȘAT, Mircea (autor) Gândirea științifică profund creatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la istoria patriei Studii şi Materiale 9-12 română
MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Profesorul Vladimir Dumitrescu la 80 de ani Studii şi Materiale 13-18 română
CHIRICA, Vasile (autor) Locuiri aurignaciene pe terasele Prutului dintre Ripiceni și Miorcani. Relațiile lor cu locuirile contemporane de pe terasele Bistriței Studii şi Materiale 19-44 română, franceză
COMȘA, Eugen (autor) Rolul Carpaților Orientali și Meridionali în cursul epocii neolitice Studii şi Materiale 45-62 română, franceză
CUCOȘ, Ștefan (autor) Ceramica de "tip C" din aria culturii Cucuteni Studii şi Materiale 63-92 română, franceză
DRAGOMIR, Ioan (autor) Principalele rezultate ale săpăturilor arheologice de la Berești "Dealul Bulgarului" (1981), județul Galați Studii şi Materiale 93-139 română, franceză
CUCOȘ, Ștefan (autor) Cultura amforelor sferice din Depresiunea subcarpatică a Moldovei Studii şi Materiale 141-161 română, franceză
MOSCALU, Emil (autor) Mormintele tumulare hallstattiene timpurii de la Meri (com. Vedea, jud. Teleorman) Studii şi Materiale 163-169 română
COMȘA, Maria (autor) Cuptoare de ars oale din secolul I î.e.n. - IV e.n. în regiunile de la est și sud de Carpați Studii şi Materiale 171-184 română, franceză
PALADE, Vasile (autor) Cercetări arheologice din anul 1981 în așezarea de la Bârlad - Valea Seacă Studii şi Materiale 185-204 română, franceză
BOBI, Victor (autor) Considerații preliminare asupra celor două necropole din secolul al IV-lea descoperite în Moldova de Jos Studii şi Materiale 205-226 română, franceză
ALEXIANU, Marius (autor), BUTNARU, Viorel (autor), SPINEI, Victor (autor) Săpăturile arheologice de la Doina-Girov din 1982-1983 Studii şi Materiale 227-260 română, franceză
POPOVICI, Rodica (autor) Așezarea rurală Negoești (secolele XV-XVII). Rezultatele cercetărilor arheologice din anii 1972-1977 Studii şi Materiale 261-281 română, franceză
ANDRONIC, Alexandru (autor) Unele probleme referitoare la feudalismul de contact și cultura medievală din Moldova în secolul al XV-lea Studii şi Materiale 283-289 română, franceză
BURLACU, Gheorghe (autor) Contribuții la cunoașterea asezărilor omenești din secolele XIV-XVIII din bazinul superior al Bârladului Studii şi Materiale 291-315 română, franceză
ISTRATI, Corneliu (autor) Meșteșuguri țărănești în regiunea de munte a Moldovei în prima jumătate a secolului al XIX-lea (Aspecte economice și sociale) Studii şi Materiale 327-339 română, franceză
SABADOS, Marina Ileana (autor) Contribuții la studiul sculpturii decorative în lemn din Moldova în prima jumătate a secolului al XVII-lea. Trei elemente de mobilier găsite în județele Neamț și Suceava Studii şi Materiale 341-350 română, franceză
MARIN, Ionel (autor) Scurt istoric al dezvoltării economice a județului Neamț între anii 1840-1944 Studii şi Materiale 351-362 română, franceză
IONESCU, Adrian Silvan (autor) Doi moldoveni pe frontul războiului de secesiune Studii şi Materiale 363-378 română, engleză
CLOȘCA, C. (autor), FLORESCU, Gheorghe (autor) România și primul război mondial. Pagini memorialistice Studii şi Materiale 379-384 română
SCURTU, Ioan (autor) Principalele trăsături ale evoluției României în primul deceniu după Unirea cea Mare Studii şi Materiale 385-390 română, franceză
MINUȚ, Adolf (autor) Contribuții privind istoria mișcării muncitorești din județul Neamț în perioada 1918-1938 Studii şi Materiale 391-401 română, franceză
BRUDIU, Mihalache (autor) Cercetări paleolitice la Țepu, județul Galați Note şi discuţii 403-410 română, franceză
COMȘA, Eugen (autor) Relațiile dintre comunitățile culturii ceramicii liniare din estul României și cele ale culturilor vecine Note şi discuţii 411-418 română, franceză
MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Începutul și etapele culturii Precucuteni și relațiile sale cu cultura Tripolie Note şi discuţii 419-428 română, franceză
BOGHIAN, Dumitru (autor), MIHAI, Constantin (autor) Complexul cucutenian de cult descoperit la Buznea (orașul Târgu Frumos), județul Iași Note şi discuţii 429-452 română, franceză
HARȚUCHE, Nicolae (autor) Un sceptru de piatră zoomorf descoperit în Bulgaria Note şi discuţii 453-463 română
DUMITROAIA, Gheorghe (autor) Obiecte de aramă și bronz descoperite pe teritoriul județului Neamț Note şi discuţii 465-481 română, franceză
VATAMANU, Ioan (autor) Noi date referitoare la depozitul de bronzuri de la Ruginoasa, județul Neamț Note şi discuţii 483-489 română, franceză
CUCOȘ, Ștefan (autor) Descoperiri fortuite de obiecte de bronz Note şi discuţii 491-495 română, franceză
CĂPITANU, Viorel (autor), VULPE, Alexandru (autor) Sabia de la Marvila Note şi discuţii 497-502 română, germană
CICOARE, Traian (autor) Figura lui Burebista în Getica lui Vasile Pârvan Note şi discuţii 503-506 română, franceză
MITREA, Bucur (autor) Un tezaur monetar uitat Note şi discuţii 507-515 română, engleză
PALADE, Vasile (autor) Cultura Sântana de Mureș. Concept și cronologie Note şi discuţii 517-525 română, franceză
DUMITROAIA, Gheorghe (autor) Două topoare de lupta din feudalismul timpuriu descoperite pe teritoriul județului Neamț Note şi discuţii 527-532 română, franceză
CHIȚESCU, Lucian (autor) Cu privire la formațiunile statale românești în secolele VI-XIII Note şi discuţii 533-537 română, franceză
MURARIU, Ioan (autor) Organizarea negustorilor și a comerțului intern al Moldovei între 1774 și 1832 Note şi discuţii 539-542 franceză
PETRIȘOR, Elena (autor) Valori numismatice aflate în colecțiile instituțiilor de cult din județul Neamț Note şi discuţii 543-550 română, engleză
LUCA, Gavril (autor) Contribuția batalionului de vânători de munte din Târgu Neamț la luptele de la Oituz - 1917 Note şi discuţii 551-561 română, franceză
CÎRCIUMARU, Emilia (autor), CÎRCIUMARU, Marin (autor), MURARU, Adrian (autor), OTEA, Angela (autor) Contribuții la cunoașterea surselor de obsidian ca materie primă pentru confecționarea uneltelor paleolitice de pe teritoriul României Cercetări interdisciplinare în arheologie 561-603 română, franceză
CÎRCIUMARU, Marin (autor), MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor), MURARU, Adrian (autor) Contribuții la ecologia locuirilor pre și preotoistorice de la Târpești Cercetări interdisciplinare în arheologie 643-685 română, franceză
MONAH, Felicia (autor) Amprente de frunze descoperite în stațiunea arheologică Poduri-Dealul Ghindaru, județul Bacău Cercetări interdisciplinare în arheologie 685-691 română, franceză
HAIMOVICI, Sergiu (autor), STAN, Cristina (autor) Studiul preliminar al paleofaunei descoperite în așezarea neolitică de la Ghelăiești-Nedeia Cercetări interdisciplinare în arheologie 693-697 română, franceză
CUCOȘ, Ștefan (autor), MURARU, Adrian (autor) Studiu tipologic și petrografic al uneltelor litice din câteva așezări Cucuteni B Cercetări interdisciplinare în arheologie 605-641 română, franceză
CÎRCIUMARU, Marin (autor), MONAH, Felicia (autor) Raport preliminar privind semințele carbonizate de la Poduri-Dealul Ghindaru, județul Bacău Cercetări interdisciplinare în arheologie 699-708 română, franceză
CHIRIBUȚĂ, Paula (autor) Observații preliminare asupra tehnologiei prelucrării ceramicii din faza Cucuteni B1 de la Ghelăiești-Nedeia, județul Neamț Cercetări interdisciplinare în arheologie 709-717 română, franceză
BUZILA, Aurel (autor) Metode de restaurare și conservare în laboratorul Muzeului județean de istorie din Piatra Neamț Muzeografie 719-732 română, franceză
DUMITROAIA, Gheorghe (autor) Săpăturile arheologice din județul Neamț 1977-1983 Cronica 733-740 română
MONAH, Dan (autor) Hortensia Dumitrescu (1901-1981) NECROLOG 741-745 română
MONAH, Dan (autor) LINDA ELLIS, Laboratory techniques in Archaeology. A Guide to the Literature, 1920-1980, Garland Publishing, INC, New York & London, 1982, 419 p. NOTE BIBLIOGRAFICE 747-749 română
ALEXIANU, Marius (autor) MARCEL D. POPA, HORIA C. MATEI, Mică enciclopedie de istorie universală, Editura științifică și enciclopedică, București, 1983, 743 p. NOTE BIBLIOGRAFICE 751-752 română
ALEXIANU, Marius (autor) GUY RACHET, Dictionnaire de l'archéologie, Editions Robert Laffont, Paris, 1983, 1060 p. NOTE BIBLIOGRAFICE 753-755 română
MINUȚ, Adolf (autor) DAMIAN P. BOGDAN, Paleografia românoslavă. Tratat și Album, Direcția Generală a Arhivelor Statului, București, 1978, 391 p. + LXVIII planșe. NOTE BIBLIOGRAFICE 759-760 română
MARIN, Tamilia Elena (autor) "Suceava, Anuarul Muzeului Județean", VIII, 1981, 589 p. NOTE BIBLIOGRAFICE 760-763 română
ALEXIANU, Marius (autor) ELENA FLORESCU, Arhitectura populară din zona Neamț, Muzeul de etnografie Piatra Neamț, 1983, 204 p. NOTE BIBLIOGRAFICE 763-765 română
ALEXIANU, Marius (autor) AL. ZUB, Pe urmele lui Vasile Pârvan, Editura Sport-Turism, București, 1983. NOTE BIBLIOGRAFICE 765 română
Lista prescurtărilor 767 română