București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV, 2002


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
MANGALEA, Dana (autor) Muzeul municipiului București la 80 de ani de activitate .3-4 română
MĂNUCU ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor), NEGRU, Mircea (autor), TĂNĂSESCU, Bogdan (autor) Raport preliminar privind cercetările arheologice de salvare de la Dragomirești-Deal (comuna Dragomirești Vale, județul Ilfov) Cercetări arheologice 5-11 română
BORONEANȚ, Vasile (autor) Cercetările arheologice de salvare de la Cotroceni Cercetări arheologice 12-18 română
CĂPĂȚÎNĂ, Dan (autor), CONSTANTINESCU, Bogdan (autor), MĂNUCU ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor), POLL, Ingrid (autor) Săpături arheologice de salvare în București: strada Colței. Nr. 8 (sec. XVIII-XIX) Cercetări arheologice 19-55 română
BORONEANȚ, Vasile (autor) Tell - Zigurat - Piramida Cercetări arheologice 56-78 română
IONIȚĂ, Ionel (autor) Palatul Casei de Economii și Consemnațiuni Studii şi articole 79-92 română
BOZGAN, Ovidiu (autor), FALCAN, Dan (autor) O bijuterie a arhitecturii Bucureștilor: Biserica Rusă Studii şi articole 93-97 română
BOZGAN, Ovidiu (autor) Considerații privind viața religioasă a Bucureștilor la sfîrșitul regimului comunist Studii şi articole 98-110 română
LAZĂR, Mariana (autor) Dania - componentă principală a proprietății Mănăstirii Cotroceni Studii şi articole 111-124 română
LIMBAN, Florentina (autor) Activitatea farmaceutică din București în prima jumătate a secolului XIX Studii şi articole 125-127 română
NICOLAE, Alexandrina (autor) Bucureștenii și activitatea edilitară în primul deceniu interbelic Studii şi articole 128-139 română
PANAIT, Panait (autor) Începuturi monahale în centrul Câmpiei Române Studii şi articole 140-146 română
ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Academia Domnească de la Sf. Sava citorie cantacutină - Repere arheoloogice Studii şi articole 147-152 română
GORUN, Edith (autor), ȚICU, Gabriela (autor) Monumente funerare de rit mozaic din București Studii şi articole 153-158 română
VLĂDOIU-STANCU, Laura (autor) Domeniul lui Mihai Viteazul din centrul Câmpiei Române Studii şi articole 159-162 română
BARNEA, Alexandru (autor) Nume de străzi și piețe din Bucureștii de până azi Mentalităţi bucureştene 163-167 română
MAJURU, Adrian (autor) Moda tatuajului în Bucureștii anului 1900 Mentalităţi bucureştene 168-182 română
NIȚELEA, Mădălina (autor) Receptarea valorilor franceze în viața cotidiană a elitei bucureștene (1866-1914) Mentalităţi bucureştene 182-196 română
ZECK, Adriana (autor) Imposibilitatea întoarcerii și traseul laicizării - Discurs teoretic despre o temă impusă bucureștenilor: Catedrala Neamului - Mentalităţi bucureştene 197-200 română
TEODORESCU, Elisabeta (autor), TEODORESCU, Virgiliu (autor) Referințe documentare la sculptorul Constantin Bălăcescu Personalităţi bucureştene 201-219 română
ENE, Camelia (autor), ZĂNESCU, Ionel (autor) Goleștii în documente bucureștene (1700-1831) Personalităţi bucureştene 220-225 română
OLION, Duduța (autor) Amintiri despre sculptorul Gh. D. Anghel Personalităţi bucureştene 226-227 română
CONSTANTINESCU, Carmen (autor), GAVRIL, Victoria (autor) Bucureștiul de altă dată - strada Culmea Veche Arhitectura bucureşteană 229-237 română
DUȚU, Aurel (autor) Casa Cesianu din strada Clemenței Arhitectura bucureşteană 238-244 română
ENE, Camelia (autor), ZĂNESCU, Ionel (autor) Documentar istoric și edilitar urbanistic privind zona Băcani - Lipscani Arhitectura bucureşteană 245-250 română
MUCENIC, Cezara (autor) Arhitecți și case în Bucureștii secolului al XIX-lea - Alexandru Orăscu și Anton Onderka Arhitectura bucureşteană 251-266 română
ZAMANI, Lelioara (autor) O veche stradă din București intrată în legendă: strada Bazaca Arhitectura bucureşteană 267-274 română
CRĂCIUN LUCREȚIA, Elena (autor) Icoane și obiecte de cult din colecțiile Muzeului Municipal București Din patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti 275-283 română
DRĂGAN-BOVO, Elisabeta (autor) Porțelan vienez în colecțiile Muzeului Municipal București II Din patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti 284-289 română
LALĂ, Daniela (autor) Biblioteca documentară a Muzeului Municipiului București Din patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti 290-293 română
HANGANU, Liliana (autor) Considerații asupra a două portrete ale lui Mihai Eminescu în medalistică Numismatică 295-298 română
DIACONESCU, Speranța (autor), MARCU, Elena (autor) Războiul austro-turc din a doua jumătate a sec. al XVII-lea oglindit într-o medalie de la Leopold I Numismatică 299-308 română
GRAMATICU, Steluța (autor), MARCU, Elena (autor) O monedă de aur de la Iustin I Numismatică 309-309 română
OPASCHI, Cătălina (autor) Un sigiliu și un pahar de botez cu stema familiei Hâjdeu Numismatică 310-319 română
PÎRVAN, Katiușa (autor) Medalii care au aparținut familiei Brătianu păstrate la Muzeul Național Numismatică 320-331 română
ANTONESCU, Rodica (autor) Transformarea obiectului în exponat RESTAURARE, CONSERVARE 331-332 română
DUPONT, Liana (autor) Utilizarea balsamului în tehnica vernisării, la ceramica decorativă RESTAURARE, CONSERVARE 333-343 română
GĂGESCU, Simona (autor) Spații și imaginație RESTAURARE, CONSERVARE 344-349 română
MUCENIC, Cezara (autor) Aurel Duțu In memoriam 351-352 română
HANGANU, Liliana (autor) Nicolae Curdov. In memoriam In memoriam 353-355 română
POPESCU, Angelo-Barbu (autor) Sumarul sumarelor volumelor editate de M.M.B. (I-XIV) Sumarul sumarelor 357-378 română
Cuprins 379-385 română, engleză