Revista Muzeelor, 1, 1968


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ARDELEANU, Ion (autor) Hotărârile conferintei naționale a P.C .R., program al dezvoltării multilaterale a culturii românesti 3-4 română
articol de periodic SACERDOȚEANU, Aurelian (autor) Stema lui Dan al II-lea în legătură familiile huniade și Olah 5-16 română
articol de periodic CHIHAIA, Pavel (autor) Un sculptor român din epoca brâncovenească: Lupu Sărățan 17-22 română
articol de periodic PLATTNER, Hans (autor) Carl F. Jickeli (1850-1925) 23-24 română
articol de periodic BĂNĂȚEANU, Tancred (autor) , DUMITRESCU, Mircea (autor) Preliminarii la organizarea muzeului de artă populară al R. S. România 25-27 română
articol de periodic DEMETRU-POPESCU, PETRU (autor) Aportul muzeului de artă în prezentarea epocii Renașterii la lecția de istorie 28-29 română
articol de periodic BENEDICT, CRISTIAN (autor) Cu privire la esența și funcțiile generale ale muzeului de artă 30-32 română
articol de periodic MUREȘANU, LUCIA (autor) Etnografia clasei muncitoare: obiect și direcții de cercetare 32-37 română
articol de periodic RABINOVICI, Herbert (autor) , ARIMIA, Maria (autor) Noi fotografii intrate în fondul documentar al Muzeului de Istorie a Partidului Comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România 38-48 română
articol de periodic BORSZICZKY, CAROL (autor) Acvaristica în muzee în condițiuni nefavorabile 49-50 română
articol de periodic BOICESCU, ȘERBAN (autor) Folosirea fulgerului electronic în fotografierea la mică distanță și macro-fotografie 50-54 română
articol de periodic KOVÁTS, LUDOVIC (autor) Date cu privire la frecvența speciei Gavia stellata (Pont.) în România 55-56 română
articol de periodic BERES, Iosif (autor) Răspândirea bizamului (Ondatra zibethica L.) în depresiunea Maramureșului 57-58 română
articol de periodic STOICESCU, Zoe (autor) La Muzeul regional de științele naturii din Ploiești o noutate: cabinetul de protecție a plantelor 59-60 română
articol de periodic MARCU, Alexandru (autor) , COSTEA, Florea (autor) Sabia judelui Brașovului 60-61 română
articol de periodic POPESCU, Rica (autor) Branul în sistemul legăturilor comerciale dintre Brașov și Țara Românească în secolele XIV-XVI 62-65 română
articol de periodic PĂLTĂNEA, Paul (autor) Câteva stampe inedite referitoare la orașul Galați 66-69 română
articol de periodic FOCȘA, Marcela (autor) Contribuții la studiul portului popular din Orăștie 70-73 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Paula (autor) Pictorița Elena Popeea în Muzeul de artă al R. S. România 74-77 română
articol de periodic NICOLAU-GOLFIN, MARIN (autor) Între Preziosi și Szathmary 78-81 română
articol de periodic OPREA, VIOREL (autor) Colocviul Constantin Brâncuși 82-84 română
articol de periodic M., T. (autor) Centenarul Grigore Antipa 85-85 română
articol de periodic FORMAGIU, H. (autor) , NISTOROAIA, GHEORGHE (autor) Expoziția de artă populară românească la Liceul "Ion Neculce" din București 85-86 română
articol de periodic JANÈAR, JOSEF (autor) Expoziția "Arta populară românească" în Cehoslovacia 86-86 română
articol de periodic SIMIONESCU, DAN (autor) Profesor preot dr. Gheorghe Moisescu: Mănăstirea Putna. La 500 de ani de la întemeiere 87-88 română
articol de periodic ȘTEFAN, AL. S. (autor) SARGEȚIA. ACTA MUSEI REGIONALIS DEVENSIS, IV-1966 88-88 română
articol de periodic MAKSUTOVICI, Gelcu (autor) Note de vizitator prin câteva muzee iugoslave 88-89 română
articol de periodic ALBULESCU, VALENTIN (autor) Vizitând monumentele Cracoviei 90-92 română
articol de periodic POP, Constantin (autor) Cercetări arheologice recente la Pompei 92-93 română
articol de periodic BERCIU, Ion (autor) Expoziția Henri Breuil 93-94 română