București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI, 2002


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BORONEANȚ, Vasile (autor) Cercetările arheologice de la Chitila Fermă din 2001. Date preliminare și stratigrafia Arheologie 3-49 română
articol de periodic MĂNUCU ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) , MERCAN, Neculai (autor) Aspecte ale culturii materiale vechi românești în lumina descoperirilor de pe teritoriul orașului Buftea (secolele X-XI) Arheologie 50-57 română
articol de periodic NEGRU, Mircea (autor) Descoperiri arheologice din secolelele III și V la București-Militari "Câmpul Boja" Arheologie 58-72 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Reședința cantacuzină de la Afumați - Ilfov Arheologie 73-78 română
articol de periodic BOZGAN, Ovidiu (autor) Facultatea de Medicină Veterinară din București Studii şi articole 79-93 română
articol de periodic CHIRIȚĂ, Rodica (autor) Repere privind problema minorităților în România după conferința de pace de la Paris 1919 Studii şi articole 94-99 română
articol de periodic CIUBOTARU, Ștefania (autor) Furnizorul palatului regal Cotroceni (1895-1930) Studii şi articole 100-105 română
articol de periodic ENE, Camelia (autor) Comercianți, comerț și prețuri în București (sf. sec. al XVIII-lea - sf. sec. al XIX-lea) Studii şi articole 106-112 română
articol de periodic HANGANU, Liliana (autor) Din nou despre medalia "Construirea Fântânilor din București", 1846 Studii şi articole 113-114 română
articol de periodic IONIȚĂ, Ionel (autor) Câțiva colecționari bucureșteni din veacul al XIX-lea Studii şi articole 115-123 română
articol de periodic IPATE, Mihai (autor) Catastrofa de la Cotroceni din 8 iunie 1936 Studii şi articole 124-126 română
articol de periodic LIMBAN, Florentina (autor) Activitatea farmaceutică din București în a doua jumătate a secolului al XIX-lea Studii şi articole 127-132 română
articol de periodic NICOLAE, Alexandrina (autor) Mijloace de comunicație în slujba bucureștenilor din primul deceniu interbelic Studii şi articole 133-137 română
articol de periodic PANAIT, Panait (autor) Național și european în spiritualității Curții Domnești a lui Constantin Basarab Brâncoveană Studii şi articole 138-144 română
articol de periodic SILVAN-IONESCU, Adrian (autor) Uniforme civile în România epocii moderne Studii şi articole 145-165 română
articol de periodic SĂLCEANU, Simona (autor) Învățământul în Bucureștii secolului al XVIII-lea Studii şi articole 166-172 română
articol de periodic BORTEȘ, Ion (autor) , SFICACHIS, Costache (autor) Piața "Bibescu Vodă" Studii şi articole 173-181 română
articol de periodic VÎRBAN, Liliana (autor) Casa Storck de la Balcic Studii şi articole 182-189 română
articol de periodic ZAMANI, Lelioara (autor) Încăperi de ceremonie în marile case bucureștene în a doua jumătate a sec. al XIX-lea Studii şi articole 190-195 română
articol de periodic POPESCU ANGELO, Barbu (autor) , ZĂNESCU, Ionel (autor) Cursele poștale înaintea introducerii căilor ferate în România - 1869 Studii şi articole 196-207 română
articol de periodic BURLACU, Petruța (autor) , ȘTEFĂNIȚĂ, Cătălina (autor) Scurt istoric al Căii Dorobanților Case şi străzi ale capitalei 209-219 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Carmen (autor) , GAVRIL, Victoria (autor) O stradă pe harta Bucureștiului - str. Teodor Ștefănescu - Case şi străzi ale capitalei 220-226 română
articol de periodic MĂRCULEȚ, G. (autor) Casa Gavril Cosma str. Domnița Anastasia nr. 9 sector 5, București. Studiu Istoric Case şi străzi ale capitalei 227-247 română
articol de periodic POPA, Maria (autor) O casă a arhitectului Marcel Iancu pe strada Fetițelor din București Case şi străzi ale capitalei 248-251 română
articol de periodic VELESCU, Oliver (autor) Strada Lânăriei și vecinătățile ei Case şi străzi ale capitalei 252-260 română
articol de periodic MAJURU, Adrian (autor) Periferia subterană, Bucureștiul patologic și derivatele nebuniei Mentalitţi bucureştene 261-295 română
articol de periodic ZECK, Adriana (autor) "… văz monstruos" Mentalitţi bucureştene 296-302 română
articol de periodic BUZILĂ, Ciprian (autor) Punct de vedere: Muzeul de Sculptură Cornel Medrea Personalităţile şi Bucureştii 303-307 română
articol de periodic DIACONESCU, Speranța (autor) , GRIGORIȚĂ, Maria (autor) Documente din colecția MMB privind personalitatea lui Manuc Bey Personalităţile şi Bucureştii 308-315 română
articol de periodic FALCAN, Dan (autor) Ctitori de București - familia Basilescu Personalităţile şi Bucureştii 316-322 română
articol de periodic GRIGORIU, Paul (autor) Constantin C. Giurescu. Repere biografice, domenii de manifestare Personalităţile şi Bucureştii 323-336 română
articol de periodic OLION, Duduța (autor) Alexandru Olian Personalităţile şi Bucureştii 337-340 română
articol de periodic TÎRNĂ MIRELA, Daniela (autor) Activitățile filantropice ale reginei Elisabeta a României-"Mamă a Patriei" Personalităţile şi Bucureştii 341-345 română
articol de periodic ENE, Camelia (autor) , ZĂNESCU, Ionel (autor) Goleștii în documente bucureștene (1800-1848) Personalităţile şi Bucureştii 346-354 română
articol de periodic ANTONESCU, Rodica (autor) Lucrările de grafică din Muzeul Municipiului București privite din perspectiva conservării și restaurării Muzeografie, patrimoniu şi restaurare 355-358 română
articol de periodic BURLACU, Petruța (autor) Din trecutul Buenos Airesului în muzeele de istorie ale orașului Muzeografie, patrimoniu şi restaurare 359-363 română
articol de periodic DRĂGAN-BOVO, Elisabeta (autor) Mobilier pentru salon Napoleon III în colecția Muzeului Municipiului București Muzeografie, patrimoniu şi restaurare 364-370 română
articol de periodic HANGANU, Liliana (autor) "Eminescu și epoca sa" (Iunie 2000) Cronica unei expoziții. Vedere din interior Muzeografie, patrimoniu şi restaurare 371-373 română
articol de periodic HANGANU, Liliana (autor) București de colecție (Noiembrie 2001) Muzeografie, patrimoniu şi restaurare 374-374 română
articol de periodic LALĂ, Daniela (autor) Cărți tipărite de Antim Ivireanul existente în biblioteca MMB Muzeografie, patrimoniu şi restaurare 375-378 română
articol de periodic Cuprins 379-383 română, engleză