București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XVIII, 2004


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BORONEANȚ, Vasile (autor) Câteva oseminte de cal ornamentate descoperite la Chitila - Fermă Arheologie 4-19 română
articol de periodic MĂNUCU ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) , NICOLAE, Eugen (autor) , POLL, Ingrid (autor) Cercetări arheologice de salvare pe teritoriul satului Căciulați, comuna Moara Vlăsiei, județul Ilfov (1991-1993) Arheologie 20-40 română
articol de periodic NEGRU, Mircea (autor) Protejarea patrimoniului arheologic imobil de pe teritoriul Municipiului București. Situl arheologic Militari-Cîmpul Boja Arheologie 41-51 română
articol de periodic SANDU-CUCULEA, Vasilica (autor) Noi descoperiri arheologice de suprafață pe teritoriul orașului Buftea, jud. Ilfov Arheologie 52-59 română
articol de periodic CIOTORAN, Gabriel (autor) Istoricul spitalului de copii din București Studii şi articole 62-70 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Carmen (autor) , GAVRIL, Victoria (autor) Strada Mântuleasa de la 2 la 42 Studii şi articole 71-82 română
articol de periodic DUȚU, Maria (autor) , GRIGORUȚĂ, Maria (autor) Cântare de zarafi în secolele XVIII-XIX folosite în București Studii şi articole 83-87 română
articol de periodic IONIȚĂ, Ionel (autor) Asociația culturală "Așezământul Ionel I.C. Brătianu" Studii şi articole 88-94 română
articol de periodic MAJURU, Adrian (autor) București: integrare europeană prin proiecte urbanistice (1930-1990) Studii şi articole 95-102 română
articol de periodic MĂRCULEȚ, George H (autor) Fabrica "Stella" Studii şi articole 103-109 română
articol de periodic MUCENIC, Cezara (autor) Tăierea bulevardului Regina Elisabeta Studii şi articole 110-129 română
articol de periodic NICOLAE, Alexandrina (autor) "Universul" un cotidian bucureștean de succes Studii şi articole 130-139 română
articol de periodic NIȚULESCU, Virgil (autor) Punerea în valoare a patrimoniului cultural urban - tendințe muzeografice europene Studii şi articole 140-146 română
articol de periodic OLION, Duduța (autor) Grădina Botanică din București Studii şi articole 147-151 română
articol de periodic POPESCU, Angelo-Barbu (autor) Vandalisme oficiale: Primăria Capitalei taie cei patru plopi de la statuia lui Mihai Viteazul Studii şi articole 152-158 română
articol de periodic RAFAILA GRINA, Mihaela (autor) Biserica cu Sfinți din București Studii şi articole 159-166 română
articol de periodic SCRIPCARIU, Adriana (autor) Despre relația mahala - parohie în câteva documente bucureștene de la mijlocul secolului al XIX-lea Studii şi articole 167-170 română
articol de periodic SILVAN-IONESCU, Adrian (autor) Societatea urbană românească, sporturile și modelele lor în secolul al XIX-lea Studii şi articole 171-202 română
articol de periodic VELESCU, Oliver (autor) Mahalaua Cărămidarii de Jos Studii şi articole 203-212 română
articol de periodic VESTEMEAN, Nicolae (autor) Scurtă relatare cu privire la momente trecute din istoricul Palatului Suțu Studii şi articole 213-215 română
articol de periodic ENE, Camelia (autor) , ZĂNESCU, Ionel (autor) Aportul medicilor bucureșteni în prima jumătate a secolului al XIX-lea Studii şi articole 216-221 română
articol de periodic ZECK, Adriana (autor) Concursul de urbanism și arhitectură "Catedrala Mântuirii Neamului" - exercițiu de interpretare Studii şi articole 222-228 română
articol de periodic CRÎNGANU, Monica (autor) Muzeul "Cornel Medrea" Patrimoniu muzeal 230-234 română
articol de periodic DRĂGAN-BOVO, Elisabeta (autor) Colecția de sticlă Art Nouveau Secția de Istorie a Muzeului Municipiului București Patrimoniu muzeal 235-239 română
articol de periodic VÎRBAN, Liliana (autor) Patrimoniul muzeului Storck și Cecilia Cuțescu Storck Patrimoniu muzeal 240-254 română
articol de periodic ZĂNESCU, Ionel (autor) Colecția de arme a Muzeului Municipiului București Patrimoniu muzeal 255-265 română
articol de periodic ENE, Camelia (autor) Arhitecți ai stilului neoromânesc bucureștean Personalităţi bucureştene 266-287 română
articol de periodic HANGANU, Liliana (autor) , IACOB, Mihaela (autor) Onoare și caracter In memoriam dr. Gheorghe Poenaru-Bordea (1937-2004) Personalităţi bucureştene 288-289 română
articol de periodic FALCAN, Dan (autor) , RĂDULESCU, Mihai (autor) Convorbiri cu un destin: Pompiliu Macovei Personalităţi bucureştene 290-298 română
articol de periodic GRIGORIU, Paul (autor) Din istoricul învățământului românesc: profesorul Petre Gârboviceanu în contextul culturii naționale Personalităţi bucureştene 299-317 română
articol de periodic IVAN-GHILIA, Liana (autor) Un bucureștean "pas comme les autres": sculptorul Ștefan Ionescu-Valbudea Personalităţi bucureştene 318-325 română
articol de periodic PANAIT, Panait I. (autor) Ștefan cel Mare și Bucureștii Personalităţi bucureştene 326-335 română
articol de periodic RĂDULESCU, Mihai-Sorin (autor) Familia Hepites între Brăila și București - reconstituire genealogică - Personalităţi bucureştene 336-343 română
articol de periodic TEODORESCU, Virgiliu Z. (autor) Mircea Voievod: cel Mare sau cel Bătrân? Pledoarie pentru a-i acorda domnitorului Mircea Voievod epitetul "cel Mare" Personalităţi bucureştene 344-350 română
articol de periodic TODIREANU ANCA, Beatrice (autor) Un ivirean la București - Mitropolitul Antim - Personalităţi bucureştene 351-360 română
articol de periodic VIGNES-DUMAS, Claire (autor) Cecilia Cuțescu-Storck (1879-1969) - note biograpgique - Personalităţi bucureştene 361-368 franceză
articol de periodic ANTONESCU, Rodica (autor) Prezervarea patrimoniului cultural, între empirism și scientism, în context european postbelic Conservare, restaurare, evenimente muzeale 370-390 română
articol de periodic CIOBANU, Dana (autor) De la Oxford la București. Universul Familiei Regale Române. Portrete din Arhivele Britanice. Expoziție organizată la Muzeul Municipiului București Conservare, restaurare, evenimente muzeale 391-394 română
articol de periodic Cuprins 395-398 română