București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII, 2004


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
BORONEANȚ, Vasile (autor) Câteva oseminte de cal ornamentate descoperite la Chitila - Fermă Arheologie 4-19 română
MĂNUCU ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor), NICOLAE, Eugen (autor), POLL, Ingrid (autor) Cercetări arheologice de salvare pe teritoriul satului Căciulați, comuna Moara Vlăsiei, județul Ilfov (1991-1993) Arheologie 20-40 română
NEGRU, Mircea (autor) Protejarea patrimoniului arheologic imobil de pe teritoriul Municipiului București. Situl arheologic Militari-Cîmpul Boja Arheologie 41-51 română
SANDU-CUCULEA, Vasilica (autor) Noi descoperiri arheologice de suprafață pe teritoriul orașului Buftea, jud. Ilfov Arheologie 52-59 română
CIOTORAN, Gabriel (autor) Istoricul spitalului de copii din București Studii şi articole 62-70 română
CONSTANTINESCU, Carmen (autor), GAVRIL, Victoria (autor) Strada Mântuleasa de la 2 la 42 Studii şi articole 71-82 română
DUȚU, Maria (autor), GRIGORUȚĂ, Maria (autor) Cântare de zarafi în secolele XVIII-XIX folosite în București Studii şi articole 83-87 română
IONIȚĂ, Ionel (autor) Asociația culturală "Așezământul Ionel I.C. Brătianu" Studii şi articole 88-94 română
MAJURU, Adrian (autor) București: integrare europeană prin proiecte urbanistice (1930-1990) Studii şi articole 95-102 română
MĂRCULEȚ, George H (autor) Fabrica "Stella" Studii şi articole 103-109 română
MUCENIC, Cezara (autor) Tăierea bulevardului Regina Elisabeta Studii şi articole 110-129 română
NICOLAE, Alexandrina (autor) "Universul" un cotidian bucureștean de succes Studii şi articole 130-139 română
NIȚULESCU, Virgil (autor) Punerea în valoare a patrimoniului cultural urban - tendințe muzeografice europene Studii şi articole 140-146 română
OLION, Duduța (autor) Grădina Botanică din București Studii şi articole 147-151 română
POPESCU, Angelo-Barbu (autor) Vandalisme oficiale: Primăria Capitalei taie cei patru plopi de la statuia lui Mihai Viteazul Studii şi articole 152-158 română
RAFAILA GRINA, Mihaela (autor) Biserica cu Sfinți din București Studii şi articole 159-166 română
SCRIPCARIU, Adriana (autor) Despre relația mahala - parohie în câteva documente bucureștene de la mijlocul secolului al XIX-lea Studii şi articole 167-170 română
SILVAN-IONESCU, Adrian (autor) Societatea urbană românească, sporturile și modelele lor în secolul al XIX-lea Studii şi articole 171-202 română
VELESCU, Oliver (autor) Mahalaua Cărămidarii de Jos Studii şi articole 203-212 română
VESTEMEAN, Nicolae (autor) Scurtă relatare cu privire la momente trecute din istoricul Palatului Suțu Studii şi articole 213-215 română
ENE, Camelia (autor), ZĂNESCU, Ionel (autor) Aportul medicilor bucureșteni în prima jumătate a secolului al XIX-lea Studii şi articole 216-221 română
ZECK, Adriana (autor) Concursul de urbanism și arhitectură "Catedrala Mântuirii Neamului" - exercițiu de interpretare Studii şi articole 222-228 română
CRÎNGANU, Monica (autor) Muzeul "Cornel Medrea" Patrimoniu muzeal 230-234 română
DRĂGAN-BOVO, Elisabeta (autor) Colecția de sticlă Art Nouveau Secția de Istorie a Muzeului Municipiului București Patrimoniu muzeal 235-239 română
VÎRBAN, Liliana (autor) Patrimoniul muzeului Storck și Cecilia Cuțescu Storck Patrimoniu muzeal 240-254 română
ZĂNESCU, Ionel (autor) Colecția de arme a Muzeului Municipiului București Patrimoniu muzeal 255-265 română
ENE, Camelia (autor) Arhitecți ai stilului neoromânesc bucureștean Personalităţi bucureştene 266-287 română
HANGANU, Liliana (autor), IACOB, Mihaela (autor) Onoare și caracter In memoriam dr. Gheorghe Poenaru-Bordea (1937-2004) Personalităţi bucureştene 288-289 română
FALCAN, Dan (autor), RĂDULESCU, Mihai (autor) Convorbiri cu un destin: Pompiliu Macovei Personalităţi bucureştene 290-298 română
GRIGORIU, Paul (autor) Din istoricul învățământului românesc: profesorul Petre Gârboviceanu în contextul culturii naționale Personalităţi bucureştene 299-317 română
IVAN-GHILIA, Liana (autor) Un bucureștean "pas comme les autres": sculptorul Ștefan Ionescu-Valbudea Personalităţi bucureştene 318-325 română
PANAIT, Panait I. (autor) Ștefan cel Mare și Bucureștii Personalităţi bucureştene 326-335 română
RĂDULESCU MIHAI, Sorin (autor) Familia Hepites între Brăila și București - reconstituire genealogică - Personalităţi bucureştene 336-343 română
TEODORESCU, Virgiliu Z. (autor) Mircea Voievod: cel Mare sau cel Bătrân? Pledoarie pentru a-i acorda domnitorului Mircea Voievod epitetul "cel Mare" Personalităţi bucureştene 344-350 română
TODIREANU ANCA, Beatrice (autor) Un ivirean la București - Mitropolitul Antim - Personalităţi bucureştene 351-360 română
VIGNES-DUMAS, Claire (autor) Cecilia Cuțescu-Storck (1879-1969) - note biograpgique - Personalităţi bucureştene 361-368 franceză
ANTONESCU, Rodica (autor) Prezervarea patrimoniului cultural, între empirism și scientism, în context european postbelic Conservare, restaurare, evenimente muzeale 370-390 română
CIOBANU, Dana (autor) De la Oxford la București. Universul Familiei Regale Române. Portrete din Arhivele Britanice. Expoziție organizată la Muzeul Municipiului București Conservare, restaurare, evenimente muzeale 391-394 română
Cuprins 395-398 română