Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. în TOM: 2, 1982


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Vicepreședintă a Consiliului Culturii și Educației, DOBRIN, Tamara (autor) Cuvânt de deschidere 7-13 română
Prof. Dr., GEORGESCU, Florian (autor) Conservarea și restaurarea patrimoniului cultural național - necesitate vitală a activității muzeistice 15-21 română
FLORESCU, Radu (autor) Conservarea-restaurarea ca etapă a cercetării bunurilor culturale 23-31 română
ANTON MANEA, C. (autor) , BEȘLIU, C. (autor) , COJOCARU, V. (autor) , COLTOȘ, C. (autor) , COTOROBAI, F. (autor) , DEMERJAN, D. (autor) , DRĂGUȘ, D. (autor) , GRECU, V. (autor) , IVAȘCU, M. (autor) , MARINCU, E. (autor) , NICULESCU, Gh. (autor) , SFÎRLEA, Mircea (autor) , SIMA, O. (autor) , SONOC, S. (autor) Analiza componenței unor piese de aur din tezaurul național prin metode nucleare 33-40 română
SFÎRLEA, Mircea (autor) Considerații asupra tezaurului de la Hinova 41-43 română
ANTON MANEA, Cristina (autor) Considerații asupra Tezaurului de la Pietroasa "Cloșca cu puii de Aur" 45-46 română
PAPADOPOL, Aurel (autor) Considerații privind unele tehnologii, tehnici, execuții de modele (replici) și cu privire la specializarea personalului în domeniul restaurării și conservare pieselor muzeistice de origine organică. 47-54 română
VARTIC, Gheorghe (autor) Priorități în restaurare 55-59 română
DUMITRESCU, Dan (autor) , MANOLELI, Dan (autor) Asupra formării, perfecționarii și specializării personalului din muzeele de știinte naturale din România 61-78 română
CIOMOCOS, Viorica (autor) Observații asupra unor intervenții empirice si restaurarea științifică a operelor de artă 79-81 română
TURCU-ȘECLĂMAN, Doina (autor) Sistemul de investigare complexă, sursă de informații obiective 83-85 română
Dr., CIOMĂRTAN, Dan (autor) Un nou tip de catalog pentru identificarea substanțelor si fazelor lor cristaline prin metoda difracției razelor x 87-88 română
Dr., COJOCARU, Viorel (autor) Neomogenități la suprafața obiectelor din aliaj Cu-Ag-Au 89-96 română
TORÓ, László (autor) , VINITILĂ, Cristian (autor) Posibilități de utilizare a holografiei în restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural național 97-104 română
ZAGORODNII, Olga (autor) Tehnica defectuoasă a artistului și implicațiile ei în viața operei de artă 107-110 română
IOANID, Manuela (autor) Falsificarea mesajului estetic al unei opere de artă în urma aplicării unui tratament inadecvat 111-114 română
RITIVOIU, Constantin (autor) Identificarea unui tablou în urma procesului de restaurare 115-116 română
PĂTRAȘCU, Gheorghe (autor) O modalitate de valorificare a unei opere de artă de Aert Van Der Neer 117-120 română
BULIGA, IOAN (autor) Restaurarea unei lucrări aparținâd picturii spaniole din sec. al XVII-lea 121-125 română
CIOBANU, Gheorghe (autor) , ISTUDOR, Ioan (autor) Disperse de caseinat de calciu folosite în conservarea picturilor murale în fresca și tempera 127-131 română
NEAGU, Ion (autor) Măiestrie tehnică în restaurarea tabloului "Portret de Bărbat" al lui Constantin Lecca 133-136
EFREMOV, YVONNE (autor) Folosirea voalului de nylon în restaurarea lucrărilor de artă grafică 137-141 română
CRISTEA, Ion (autor) , MANEA, DOINA (autor) , PÎRÂU, Elena (autor) Experimentări asupra unei metode de neutralizare a hârtiei prin electroliza 143-145
PANDELE-BARBU, Aurel (autor) Materiale utilizate în ornamentarea manuscriselor medievale 147-154 română
TOPOLEANU, Vasilica (autor) Materii prime și tehnici tradiționale în procesul de restaurare 157-163 română
BARABĂLATĂ, Victoria (autor) Soluții de abordare a pieselor textile ce au suferit anterior intervenții chimice de consolidare 165-167 română
MACRI, Spiridonia (autor) Studiu asupra unor coloranți textili folosiți în procesul de restaurare 169-173 română
DARVAȘ, Lancuzov Doina (autor) Biodegradarea obiectelor muzeale din lână și blană produsă de molii 175-179 română
VLAD, Ana-Maria (autor) Determinarea naturii pieilor vechi 181-184 română
ing., GEBA, Maria (autor) Investigații chimice asupra unei piei arheologice 185-188
CHIVULESCU, Emil-Corneliu (autor) , DIACONESCU, Virginia (autor) Probleme ridicate de conservarea-restaurarea obiectelor din os și corn 189-192 română
MACRI, Spiridonia (autor) , STOICA, Florica (autor) , ȘTEFĂNESCU, Doina (autor) Contribuții privind noi metode folosite în procesul de restaurare a unor steaguri pictate 193-197 română
COLȚOȘ, Carmen (autor) , NICULESCU, Gheorghe (autor) Stabilirea sursei de materii prime a ceramicii pe baza locurilor de exploatare actuală 201-203 română
COLȚOȘ, Carmen (autor) , NICULESCU, Gheorghe (autor) , POPOVICI, Dragomir (autor) Determinarea pigmenților utilizați la decorarea ceramicii cucuteniene 205-207 română
CĂDARIU, Ștefan (autor) Curățirea și restaurarea ceramicii incrustate 209-211 română
KIS, Lorand Mathe (autor) Fenomenul de degradare a sticlei, generator al metodelor comparative de restaurare 213-219 română
AMANCEI, Minodora (autor) Aplicarea analizei în picături la investigarea obiectelor din metal 221-224 română
MAXIMILIAN, Radu (autor) Redescoperirea unei tehnici folosite în decorarea armelor 225-228 română
CHIVULESCU, Emil-Corneliu (autor) Tehnici de restaurare a obiectelor metalice cu degradări chimice avansate, deteriorate mecanic și cu lipsuri de material 229-232 română
BUJOR, Alexandru (autor) , CONTRAȘ, Aurel (autor) Folosirea replicii și restaurării în rezolvarea problemelor puse de puștile cu cremene de la Muzeul Județean Slatina 233-235 română
MIHALEA, Angela (autor) Din istoricul preocupărilor legate de conservarea bunurilor culturale din țara noastră 239-245 română
Dr., OPREA, Florea (autor) Apariția efectului de cameră umedă în spațiile de depozitare și expunere a bunurilor de patrimoniu 247-252 română
ANDREI, MIRCEA (autor) Câteva considerații privind păstrarea și conservarea mineralelor 253-257 română
IONIȚĂ, Ion (autor) Protecția anticorozivă a obiectelor de patrimoniu din metal prin păstrarea lor în atmosfera de gaze inerte 259-262 română
ing., STĂNESCU, Ariana (autor) Ignifugarea-modalitate de conservare 263-268 română
IONIȚĂ, Ion (autor) , ISTUDOR, Ion (autor) Cercetări privind tratarea antivegetativă a monumentelor din piatră și alte materiale de construcții 269-273 română
ALEXIU, Valeriu (autor) , LUCA, Elena (autor) Modalități de realizare a depozitelor la Complexul Muzeal Golești 275-279 română
MARINESCU, Alexandru (autor) , PUȘCAȘU, Niculae (autor) Modele în mărime naturală ale unor animale rare și de mare importanța științifică. Tehnici de realizare și expunere 281-288 română
Dr., MURARIU, Dumitru (autor) Locul si rolul mulajelor și materialelor în expozițiile de bază ale muzeelor de științe naturale 289-294 română
OLARU, Valeriu (autor) , RADOSLAV, Aurelia (autor) Contribuții la activitatea economică din muzeu - execuția de replici după obiecte etnografice textile: tehnică, materiale, coloranți 295-298 română