Cronica Vrancei, XII, anul 2011

  • Anul publicației: 2011
  • Publicată de: Muzeul Vrancei din Focșani
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cronica Vrancei - Argument .7-8 română
ILIESCU, Ionuț Eroii războiului de independență (1877-1878) din cadrul regimentului 10 dorobanți - Putna de-a lungul timpului .9-49 română
MIRON, Ramona Aspecte privind manevrele militare de la Focșani (6-10 octombrie 1887) 50-60 română
DUCA MARIANA, Corina Spiru Haret și reformarea învățămîntului vrîncean 61-127 română
NEGREI, Mihăiță Copiii orfani aflați în grija primăriei Focșani la începutul secolului al XX-lea (1901-1916) 128-166 română
MIRON, Gheorghe Greva brutarilor focșăneni din 1920 167-179 română
ILIESCU, Ionuț Calea ferată din Munții Vrancei (zona Tulnici-Lepșa) realizată de către armata germană în timpul primului război mondial. Mărturii documentare 180-187 română
MIHĂILESCU, Maria Dramă și umanism privind situația orfanilor din primul război mondial în județul Putna (1917-1924) 188-207 română
MIHĂILESCU, Maria Regina Maria și misiunea americană în anii primului război mondial în județul Putna 208-217 română
DUMITRESCU, Horia, SIMA, Marilena Vizita profesorilor și elevilor școlii normale "Andrei Șaguna" din Sibiu la Focșani - 29 aprilie 1924 218-237 română
HUȚANU, Dumitru Alexandru Duiliu Zamfirescu și relațiile diplomatice între România și Brazilia 238-258 română
PAVEL, Lelia Monumentul eroilor din comuna Nereju 259-266 română
ILIESCU, Ionuț Contribuții la istoricul căii ferate înguste Mărășești - Munții Vrancei 267-287 română
ILIESCU, Ionuț Contribuții la istoricul căii ferate Adjud-Comănești-Ghimeș- Secția de circulație corespunzătoare fostul județ Putna 288-295 română
MIRON, Gheorghe Aspecte privind învățămîntul putnean între anii 1944-1948 296-334 română
PAVEL, Lelia Monumentele Ecaterinei Teodoroiu din județul Vrancei 335-351 română
PAVEL, Lelia Monumentul eroilor din comuna Bîrsești 352-361 română
DUMITRESCU, Horia, OLARIU, Ecaterina, ȘOLDĂNESCU, Larisa Un vrîncean în Australia: Șerban Nereju 362-369 română