București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX, 2006


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
ANTONESCU, Rodica (autor) Câteca cuvinte despre Casa Aman Patrimoniu 4-8 română
CONSTANTINESCU, Carmen (autor), GAVRIL, Victoria (autor) Strada Cernica Patrimoniu 9-17 română
DRĂGAN-BOVO, Elisabeta (autor) Bunuri cu semnificație artistică și memorialistică Patrimoniu 18-21 română
IONIȚĂ, Ionel (autor) Ziua Bucureștilor - 20 septembrie 1959 Patrimoniu 22-26 română
IPATE, Mihai (autor) Palatul Dinicu Golescu între anii 1812-1866 Patrimoniu 27-44 română
FALCAN, Dan (autor) O victimă a istoriei: Generalul Gheorghe Aegeșeanu. "Bravul Ghiță" sau "Ghiță Sîngerosul" Patrimoniu 45-49 română
IVAN-GHILIA, Liana (autor) Patrimoniul M.M.B. - congruențe culturale Patrimoniu 50-57 română
MUCENIC, Cezara (autor) Palatul Știrbei de pe Calea Victoriei Patrimoniu 58-80 română
NISTOR, Sergiu (autor), VELESCU, Oliver (autor) Casa Calea Victoriei nr. 176 (fost 190) (fost "Institutul de fete Moteanu") Patrimoniu 81-101 română
ENE, Camelia (autor), ZĂNESCU, Ionel (autor) Expoziția temporară: Mărturii sigilare Patrimoniu 102-109 română
ZĂNESCU, Ionel (autor) Expoziția "Aparate și tehnică fotografică" Patrimoniu 110-114 română
ANTONESCU, Rodica (autor), MUNTEANU, Rodica (autor) Procedee mai vechi utilizate în resataurarea ceramicii arheologice Studii şi articole 116-121 română
DRĂGAN-BOVO, Elisabeta (autor) Oglinda și stilurile artei - scurt istoric Studii şi articole 122-126 română
BUIU IOAN, Vasile (autor) 1873: primele ascensiuni aerostatice, cu om la bord, în București Studii şi articole 127-158 română
CIOTORAN, Gabriel (autor) Primele scrisori expediate din București, în afara spațiului românesc Studii şi articole 159-166 română
CIUBOTATU, Ștefania (autor) Situația averii regelui Ferdinand (iulie 1927) Studii şi articole 167-172 română
CONSTANTIN, Gabriel (autor) Dezvoltarea industrială a Bucureștiului între anii 1859-1933 Studii şi articole 173-179 română
CONSTANTIN, Marian (autor) Imperative naționale și cosmopolitism. Reacția principesei Maria la revolta studenților din Piața Teatrului Național din martie 1906 Studii şi articole 180-184 română
COPĂCEANU, Nina (autor) Tifosul exantematic în Bucureștiul sfârșitului de secol XIX și începutul de secol XX Studii şi articole 185-193 română
GRIGORIU, Paul (autor) Din istoricul învățămîntului românesc. Profesorul Petre Gîrboviceanu între contemporanii săi. Treptele desăvîrșirii spirituale Studii şi articole 194-218 română
LANCUZOV, Alexandru (autor) De la tramvaiul cu cai la tramvaiul modern Studii şi articole 219-237 română
MAJURU, Adrian (autor) Pericolul practicării ocultismului asupra sănătății mentale, în mediul urban Studii şi articole 238-245 română
NIȚELEA, Mădălina (autor) Solemnitați de primire la curtea lui Carol I Studii şi articole 246-254 română
OLION, Duduța (autor) Periplu sentimental prin istoria teatrului bucureștean Studii şi articole 255-267 română
STOICA, Horia (autor) Schimbarea politică și peisajul public oficial: schimbarea numelor străzilor orașului București după anul 1989 Studii şi articole 268-281 română
RĂDULESCU, Mihai (autor) În jurul a două scrisori de la George D. Florescu Studii şi articole 282-293 română
IONESCU, Adrian-Silvan (autor) Primul salon al Ateneului (1894) o nouă etapă în viața artistică bucureșteană Studii şi articole 294-301 română
SOTROPA, Adriana (autor) Les debuts symbolistes du sculpteur Alexandru Severin (1881-1956) et "Le Cenavle Idealiste" Studii şi articole 302-310 franceză
TEODORESCU, Virgiliu (autor) Contribuții la cunoașterea activității sculptorului Gheorghe Stănescu Studii şi articole 311-335 română
TEODORESCU, Virgiliu Z. (autor) Un artist, un colecționar, un om: Dragoș Morărescu Studii şi articole 336-339 română
TODIREANU, Anca (autor), TODIREANU, Cristian (autor) Sfîntul ierarh Grigorie Dascălu Mitropolitul Țării Românești Studii şi articole 340-344 română
IVAN-GHILIA, Liana (autor) Mileniul românesc - 1000 de ani de istorie în imagini Eveniment editorial 346-347 română
ALEXANDRESCU, C. (autor) Redescoperind vechi colecții bucureștene. Mulajul unui diptic al consului Fl. Anastasius (517 p. Chr.) din inventarul Muzeului Simu Recuperări 349-359 română
BORONEANȚ, Vasile (autor) Considerații asupra scrisului la daci în urma descopririlor de la Chitila-Cetate. Scrierea dacică, o scriere creștină ? Recuperări 360-389 română
PANAIT, Panait (autor) Istoricul Dr. Paul I. Cernovodeanu 1927-2006. Membru de onoare al Academiei Române In memoriam 390-391 română
PANAIT, Panait I. (autor) Arheologul dr. Aristide Ștefănescu In memoriam 392-393 română
Cuprins 394-395 română