București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV, 2010


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
THEODORESCU, Răzvan (autor) O jumătate de mileniu și o jumătate de veac "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 7-8 română
BERINDEI, Dan (autor) Modernizarea Bucureștilor în secolul al XIX-lea "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 9-13 română
ȘTEFĂNESCU, Ștefan (autor) București - reședință de scaun domnesc 550 de ani de atestare documentară "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 14-17 română
PANAIT, Panait (autor), RAFAILĂ, Grina-Mihaela (autor) Două inscripții privitoare la Spitalul Brâncovenesc din București "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 18-32 română
BULEI, Ion (autor) Influența franceză în România și reacția contra ei (1870-1900) "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 33-41 română
OPRIȘ, Ioan (autor) Contributori la tezaurul cultural-artistic bucureștean "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 42-58 română
CONSTANTIN, Gheorghe (autor) Ministerul de Interne - imaginea din presă "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 59-66 română
ȘERBU, Miliana (autor) Plimbare prin București recurs la memorie "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 67-73 română
BORONEANȚ, Adina (autor), GAVRILĂ, Elena (autor), IGNAT, Theodor (autor), MĂGUREANU, Andrei (autor), MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor), PANAIT, Panait (autor), POPESCU, Raluca (autor), TODERAȘ, Meda (autor) Centrul istoric al Bucureștilor. Cercetări arheologice de salvare din perioada 2007-2010 "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 74-116 română
TEODORESCU, Virgiliu (autor) O moștenire pentru viitorime: monumentul de for public "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 117-148 română
IONIȚĂ, Ionel (autor) Triada nemuritoare: Nenea Iancu, Jupân Dumitrache și Grădina Union Studii şi articole 151-158 română
ANTONESCU, Rodica (autor) Scurtă prezentare a unor norme de conservare a documentelor fotografice Studii şi articole 159-172 română
BUZILĂ, Ciprian (autor) Un oraș simpatic: Bucureștiul veacului al XIX-lea Studii şi articole 173-180 română
CIOBANU, Ștefan (autor) Nicolae Filipescu primarul Bucureștilor (1893-1895) Studii şi articole 181-194 română
CIOTORAN, Gabriel (autor) Ocupația rusească asupra Bucureștilor de acum două sute de ani (1810-1812) Studii şi articole 195-197 română
CIOTORAN, Gabriel (autor) Orașul București în anul 1938 Studii şi articole 198-209 română
DOROJAN, Magdalena (autor) Ion Câmpineanu și un nume de stradă în București Studii şi articole 210-233 română
DRĂGAN, Elisabeta (autor) Principii ale expertizei mobilierului de artă Studii şi articole 234-243 română
GEORGESCU MIHAI, Petru (autor) Sculptorul Emil Wilhelm Becker. Aspecte inedite Studii şi articole 244-252 română
PILIGRAD NAZEN, Ștefania (autor) Imagine (iconografie) și istorie Studii şi articole 253-263 română
VELESCU, Olivier (autor) O bibliografie a comerțului bucureștean 1947-1985 Studii şi articole 264-279 română
ZAMANI, Lelia (autor) Odinioară, de 1 Mai în București Studii şi articole 280-288 română
ZĂNESCU, Ionel (autor) Cruci, hotare și bariere în vechiul București Studii şi articole 289-298 română
CONSTANTIN, Gabriel (autor) Curtea Domnească din București în vremea lui Constantin Brâncoveanu Patrimoniu 301-304 română
DRĂGAN, Elisabeta (autor) Colecția de artă decorativă a Muzeului Municipiului București (îmbogățirea patrimoniului muzeal și valorificare) Patrimoniu 305-310 română
FOTEA, Petronela (autor) Necesitatea unei fișe de restaurare on line Patrimoniu 311-323 română
IVAN-GHILIA, Liana (autor) O bacchantă la București Patrimoniu 324-328 română
PANAIT, Panait (autor) Societatea istorico-arheologică "Bucureștii Vechi" Patrimoniu 329-339 română
PELIGRAD NAZEN, Ștefania (autor) Icoana Nașterii lui Iisus Hristos Patrimoniu 340-343 română
PESANTEZ, Carmen (autor), SANDU, Ana (autor) Din arhiva Muzeului Pedagogic Patrimoniu 344-347 română
RAFAILĂ, Grina-Mihaela (autor) Actele domniei lui Ștefan Cantacuzino aflate în colecția de "documente" a Muzeului Municipiului București Patrimoniu 348-364 română
ENE, Camelia (autor), ZĂNESCU, Ionel (autor) Interior bucureștean de pe Calea Victoriei Patrimoniu 365-378 română
Cuprins 379-382 română