București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII, 2014


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MAJURU, Adrian (autor) Editorial 5-6 română
articol de periodic SANDU, Vasilica (autor) Descoperiri arheologice pe șantierul de amenajare a lacului Dâmbovița din municipiul București Arheologie 9-35 română
articol de periodic ENE, Camelia (autor) Costumul tradițional românesc de patrimoniu din colecția de costum și accesorii a Muzeului Municipiului București Patrimoniu şi muzeografie 39-76 română
articol de periodic RAFAILĂ, Grina-Mihaela (autor) Documentele domniei lui Mavrogheni aflate în colecția Muzeului Municipiului București Patrimoniu şi muzeografie 77-109 română
articol de periodic VELESCU, Oliver (autor) Casa Eraclie Duro. Calea Griviței nr. 91 (fost 63) Patrimoniu şi muzeografie 110-122 română
articol de periodic IVAN-GHILIA, Liana (autor) Temele luptei, autorității, puterii, în sculpturile din patriomoniul MMB Patrimoniu şi muzeografie 123-130 română
articol de periodic BADEA, Anca (autor) Palatul de la Mogoșoaia Patrimoniu şi muzeografie 131-142 română
articol de periodic CONSTANTIN, Marian (autor) Contractul de construcție al Casei Aman Patrimoniu şi muzeografie 143-145 română
articol de periodic BUIUMACI, Cezar (autor) Nașterea unui monument - Ion. I.C. Brătianu Patrimoniu şi muzeografie 146-160 română
articol de periodic RĂDULESCU, Mihai-Sorin (autor) Scrisori de la Paul Cernovodeanu Patrimoniu şi muzeografie 161-183 română
articol de periodic CHITILĂ, Magdalena (autor) Biserica lui Bucur între adevăr și legendă Istorie 187-205 română
articol de periodic CONSTANTIN, Gabriel (autor) Orașul București în vremea lui Șerban Cantacuzino Istorie 206-215 română
articol de periodic DUMITRESCU, Daniela (autor) Teatrul românesc la sfârșitul sec. XIX și începutul sec. XX. C. I. Nottara și "generația de aur" Istorie 216-220 română
articol de periodic VELESCU, Oliver (autor) Popa Ivașcu. Numele a doua mahalale bucureștene. O confuzie ce trebuie lămurită Istorie 221-225 română
articol de periodic CIOTORAN, Gabriel (autor) Orașul București în ultimele luni de domnie ale regelui Carol I Personalităţi 229-238 română
articol de periodic ILIESCU, Corina (autor) 155 de ani de la nașterea maestrului maeștrilor Teatrului Național - C. I. Nottara Personalităţi 239-243 română
articol de periodic ZAMANI, Lelia (autor) Eminescu și Caragiale la București Personalităţi 244-249 română
articol de periodic Cuprins 250-250 română