VRANCEA - Studii și Comunicări, XI, 1997


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic VRANCEA - Studii și Comunicări - Editorial .7-7 română
articol de periodic PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (autor) Unele considerații cu privire la relațiile dintre arheologie, istorie și antropologie .9-16 română
articol de periodic APOSTU, Aurora-Emilia (autor) Sondajul arheologic din localitatea Vităneștii de sub Măgură, com. Bolotești 17-32 română
articol de periodic APOSTU AURORA, Emilia (autor) , BOBI, Victor (autor) Contribuții la întocmirea catalogului topoarelor - ciocan cu gaură de înmănușare, descoperite în zona de curbură a Carpaților 33-50 română
articol de periodic BOBI, Victor (autor) Originea și dezvoltarea habitatului geto-dacic de la curbura exterioară a Carpaților 51-72 română
articol de periodic NICODEI, Aurel (autor) Raport preliminar privind cercetarea arheologică de la biserica "Adormirea Maicii Domnului" a fostei mănăstiri Bordești, județul Vrancea (campania 1995) 73-82 română
articol de periodic MURARIU, Ioan (autor) Un contract inedit privind arendarea a șase moșii din Moldova în perioada 1818-1824 83-88 română
articol de periodic DOBRINESCU, Valeriu (autor) , DUMITRESCU, Horia (autor) Ion Antonescu și războiul reîntregirii neamului 89-93 română
articol de periodic MIHĂILESCU, Maria (autor) Erou Ecaterina Teodoroiu - documente inedite 94-96 română
articol de periodic DOBRINESCU, Valeriu (autor) , DUMITRESCU, Horia (autor) Jurnal de front 97-106 română
articol de periodic PREDA, Dumitru (autor) 27 martie 1918 - Unirea Basarabiei cu România, primul pas spre Marea Unire 107-112 română
articol de periodic DUMITRESCU, Horia (autor) Mărășeștii și misiunea națională italiană 113-116 română
articol de periodic CRĂCIUNOIU, Șerban (autor) Momente semnificative din activitatea opoziției parlamentare în timpul legislaturii 1922-1926 117-123 română
articol de periodic DOBRINESCU, Valeriu (autor) , FLORESCU, Vintilă (autor) "Campania" Rothermere pentru revizuirea tratatului de la Trianon 124-128 română
articol de periodic SÎRBU, Ionel (autor) De la neutralitate la nonbeligeranță 129-144 română
articol de periodic DUMITRESCU, Horia (autor) Stațiunea Vizantea II (1918-1990) 145-157 română
articol de periodic HUȚANU, Dumitru (autor) Considerații privind cercetarea istorică azi 158-160 română
articol de periodic CONDREA, Ana (autor) , RENEA, Afrodita (autor) Aspecte privind protecția arboretului de tisă (Taxus baccata L.) din rezervația naturală Cenaru, județul Vrancea 161-163 română
articol de periodic CONDREA, Ana (autor) , RENEA, Afrodita (autor) Studii de etnobotanică în comuna Cotești, județul Vrancea 164-170 română
articol de periodic MIHALCIUC, Mihai (autor) Cercetări asupra ornitofaunei bazinului viticol Odobești 171-174 română
articol de periodic CONDREA, Ana (autor) Contribuții la cunoașterea florei din crîngul Petrești, județul Vrancea 175-178 română
articol de periodic CONDREA, Ana (autor) , RENEA, Afrodita (autor) Studii de etnobotanică în comuna Gura Caliței, Județul Vrancea 179-183 română
articol de periodic CONDREA, Ana (autor) , RENEA, Afrodita (autor) Studii de etnobotanică în comuna Jitia, Județul Vrancea 184-189 română
articol de periodic CONDREA, Ana (autor) , RENEA, Afrodita (autor) Studii de etnobotanică în comuna Răcoasa, Județul Vrancea 190-196 română
articol de periodic PAVEL, Lelia (autor) Însemnări de pe cartea veche românească (considerații privind circulația cărții și rolul ei în strîngerea relațiilor culturale 197-201 română
articol de periodic PAVEL, Lelia (autor) Biserica de lemn "Sfinții Voievozi" a schitului Dălhăuți 202-208 română
articol de periodic CHERCIU, Ion (autor) Contribuții la studiul monografic al bisericilor de lemn din Țara Vrancei - Valea Nărujei 209-223 română
articol de periodic PAVEL, Lelia (autor) Biserica de lemn din satul Păulești, județul Vrancea 224-229 română
articol de periodic HUȚANU, Dumitru (autor) Eminescu și contemporanii săi focșăneni 230-234 română
articol de periodic PETRIȘOR, Daniela (autor) Rășini sintetice folosite în conservare și restaurare. Proprietățile și influența acestora asupra obiectelor pe care sunt aplicate 235-243 română
articol de periodic NICA, Maria (autor) , PETRIȘOR, Daniela (autor) Determinarea parametrilor de calitate a fibrelor de lînă. Verificarea și controlul acestora 244-247 română
articol de periodic IVANCIA, Lilișor (autor) Tipuri de degradare ale texutilelor muzeale 248-260 română
articol de periodic IVANCIA, Lilișor (autor) Bioserica - depotit Stamatinești 261-268 română
articol de periodic DUMITRESCU, Horia (autor) Breviar cultural științific 269-276 română
articol de periodic Mihai Mihalciuc (1942-1994) 277-277 română
articol de periodic Lilișor Ivancia (1947-1996) 278-279 română