Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
DIACONESCU, Dragoș, LUCA SABIN, Adrian, SUCIU, Cosmin Cîteva considerații despre legăturile zonei transilvănene cu cea nord-est ungară la granița cronologică dintre neoliticul timpuriu și cel dezvoltat .9-22 engleză
MAREȘ, Ion Piese ceramice din așezarea culturii Cucuteni de la Șipeniț aflate în colecțiile Muzeului Bucovinei 23-34 engleză
OLENIUC, Florentina Resturi oasoase de pești atribuite culturii Cucuteni (faza A), identificate în situl Fetești - La Schit, jud. Suceava 35-38 engleză
HÂNCEANU, George Pipe din tîrgul Romanului 39-62 engleză
BUBURUZAN, Silviu Cîteva considerații privind existența unor structuri informative în Moldova în secolele al XV-lea și al XVI-lea 63-74 engleză
PUIU, Adrian "Monstruoasa coaliție": geneză, obiective, acțiuni, semnificație (I) 75-90 engleză
PÎNZARU, Cristina Sigiliile Doamnei Elena Cuza 91-98 engleză
POPOVICI, Ciprian Ultimii ani din viață ai Regelui Ferdinand al României 99-106 engleză
CĂRUNTU, Mihai-Aurelian Constantin Lovinescu. Eroul de la Kletskaia 107-112 engleză
PREPELIUC, Aurel Un document inedit din anul 1973 113-116 engleză
JITĂREANU, Benonia Cronică locală a tîrgului Dorohoi (secolul XIX), fragmente 117-124 engleză
BRĂDĂȚAN, Aura Un manuscris inedit despre intrarea Armatei Române în Bucovina 125-134 engleză
NESTEROV, Tamara Cu privire la geneza "bolții moldovenești". O nouă versiune 135-150 engleză
OPRIȘ, Ioan Pictura Bisericii Mitropolitane de la Cernăuți - un proiect neîmplinit 151-156 engleză
VINTILĂ, Alexandru-Ovidiu Teoria elitelor în viziunea sociologul bucovinean Traian Brpileanu. Dezbaterile din revista "Însemnări sociologice" 157-170 engleză
VINTILĂ, Isabel Aventura suprarealistă sub semnul manifestelor. O istorie fenomenologică 171-178 engleză
POPESCU-SIRETEANU, Ion Folclor din Humulești 179-188 engleză
FILIPCIUC, Ion Nicolae Labiș, într-un debut năcșăit - precum puiul în cîlți 189-204 engleză
APARASCHIVEI, Constantin Investigarea și restaurarea unui obiect de cult din ceramică, descoperit la Mănăstirea Probota 205-218 engleză
COVA, Ioana Restaurarea unei piese de port popular: camașă femeiască 219-228 engleză
CUȚUI, Alexandrina Restaurarea Sfintei Cruci din Iconostasul bisericii Mănăstirii Malea, județul Argeș 229-238 engleză
AXINTE, Loredana, DĂNILĂ-SANDU, Natalia, VARTOLOMEI, Paula Pictura exterioară a Bisericii "Sfîntul Gheorghe" a Mănăstirii Voroneș - aspecte privind starea de conservare 239-248 engleză
PAPUC, Maria Restaurarea unor textile liturgice aparținând Mănăstirii Probota 249-354 engleză
RUSU SADOVEI, Camelia Rudolf Schweitzer-Cumpăna, o lucrare recuperată 255-270 engleză
UNGUREAN, Bogdan Tratamente termice - efecte asupra structurii materiei lemnoase 271-282 engleză
MALEȘ, Ancuța Colecția memorial-documentaRĂ "Petru Comarnescu" 283-292 engleză
URSACHI, Dorel Muzeul de Istorie din Siret 293-296 engleză
BRĂDĂȚAN, Aura De la Botanica poporană la marea poezie românească - Bodea G. 297-308 engleză
BRĂDĂȚAN, Aura Români care mai așteaptă Scrisori de la Dumnezeu 309-312 engleză
BRĂDĂȚAN, Aura Dragoș Vitencu un scriitor mai puțin cunoscut 313-316 engleză
Tereblecea un sat românesc urzit din mai multe dureri 317-323 engleză
URSULESCU, Nicolae Florin Hău - amintiri răzlețe 325-328 engleză
MAREȘ, Ion În amintirea unui prieten drag. Arheologul Florin Hău (1956-2013) 329-333 engleză
POPESCU-SIRETEANU, Ion Cuvînt de omagiu, Florin Hău 334-334 engleză
BRĂDĂȚAN, Aura Leon-Dionisei Mora (1956-2013) 335-242 engleză
BRĂDĂȚAN, Aura Mihai Petru Ungureanu (1937-2010) 343-344 engleză
BRĂDĂȚAN, Aura Maria Micuțari (1942-2012) 345-346 engleză