Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
MAREȘ, Ion Săpăturile arheologice de salvare de la Românești - Chetriș, com Grănicești, jud. Suceava .9-38 română
IGNAT, Ioan Plastica antropomorfă cucuteniană inedită de la Dumeni-Dealul Coropcaru, com George Enescu, jud. Botoșani 39-44 română
MAREȘ, Ion Un mormînt în cutie/cistă de piatră, din bronzul mijlociu, cultura Komariv, descoperit la Suceava - Cîmpul Șanțurilor - Strada Parcului 45-74 română
NUCULICĂ, Bogdan Primii tumili ai Bucovinei. Cercetările de la sfîrșitul sec. XIX și începutul sec. XX din zona Horodnic de Jos (jud. Suceava) 75-88 română
DIACONU, Vasile Un nou sit arheologic din epoca bronzului descoperit la Țolici (com. Petricani, județul Neamț) 89-98 română
HÂNCEANU, George Așezări dacice descoperite în județul Neamț prin periegheze arheologice 99-132 română
OGUY, Alexandr Circulația monetară și descoperiri de monede în anii 1300-1430 în Nordul ucovinei 133-144 română
MAREȘ, Ion Date referitoare la bisericile Buna Vestire (Intrarea Maicii Domnului în Biserică/Vovidenia) și Sfîntul Theodor (Sfîntul Toader), dispărute din Suceava 145-156 română
MĂRCULEȚ, Vasile Considerații asupra contribuției lui Ștefan cel Mare la susținerea Muntelui Athos 157-164 română
ANDRONIC, Mugur Vornicul Simion Tăutul, un vrednic descendent al celebtului logofăz de epoca ștefaniană (I) 165-170 română
PETRARU, Marius Bukovina, the Switzerland of Eastern Europe 171-207 engleză
PUIU, Adrian O dizidență liberală: fracțiunea liberă și independentă de la Iași 209-230 română
HRENCIUC, Daniel Între "vulturul alb" și "steaua roșie": războiul polono-sovietic (25 aprilie 1920 - 10 octombrie 1920) și poziția guvernelor României Mari 231-244 română
CĂRUNTU, Mihai-Aurelian Conspirația ucrainiană în Nordul Bucovinei (1941-1944). Documente 245-272 română
VINTILĂ, Alexandru-Ovidiu Traian Brăileanu, între Dumnezeu și neam (n. 1882 Bilca, jud. Suceava - d. 1947, Aiud) 273-296 română
BRĂDĂȚAN, Aura Documente istorice inedite din fondul memorial Simion Florea Marian 297-302 română
OPRIȘ, Ioan O pagină de istorie a Societății Corale Ciprian Porumbescu 303-309 română
BRĂDĂȚAN, Aura Laptele-cîinelui, un capitol inedit din Botanica lui Simion Florea Marian 311-318 română
CÎRLAN, Nicolae Teodor Bălan, colaborator al Muzeului din Suceava 319-320 română
MAREȘ, Ion Cultura Cucuteni - Artă și religie, Expoziție organizată de Muzeul Bucovinei la Muzeul de Stat de Arheologie/Panstwowe Muzeum Archeologiczne din Varșovia 321-324 română
ICHIM, Eugen Generalul Adrian Petruc 325-328 română
VARTOLOMEI, Paula Degradări ale picturii murale datorate umidității de capilaritate - Biserica Sfîntul Gheorghe a Mănăstirii "Sfîntul Ioan cel Nou" Suceava 329-336 română
NUCULICĂ, Bogdan Descoperiri de bronzuri din nordul Transilvaniei (I). Colecția Ferenc Floth - Kacso Carol 337-338 română
NICULICĂ, Bogdan Bronzuri preistorice din Sălaj (colecțiile Szikszai, Wesselenyi-Teleki, Aszodi și descoperiri izolate aflate în colecția Muzeului din Zalău) - Bejinariu Ioan 339-340 română
HÂNCEANU, George Săbăoani, Monografie arheologică. Vol II . Ursachi Vasile 341-344 română
MALEȘ, Ancuța Biserica Sfîntul Gheorghe (Mirăuți) din Suceava - Prima catedrală mitropolitană a Moldovei - Mareș Ion 345-352 română
CERNICA, Doina Botanica Poporană Romană, Vol I (A-F) . Marian S.F. 353-355 română
GIURCĂ, Gheorghe Botanica Poporană Romană, Vol I (A-F) . Marian S.F. 357-361 română