Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
DIACONESCU, Dragoș, LUCA SABIN, Adrian, ROMAN, Cristian, TINCU, Sorin Cercetările arheologice de la Silvașu de Jos-Dealul Țapului. Campaniile anilor 2006-2010 .7-54 română
MĂRCULEȚ, Vasile Nouvelles considerations sur le fonctionnement de Strategat de Dristra (env. 971-env. 1018/1020) 55-66 franceză
MAREȘ, Ion The holy trinity armenian church, disappeared from Suceava 67-76 engleză
POPOVICI, Ciprian The Romanian Army during the reign of Alexandru Ioan Cuza 77-88 engleză
CATRINAR, Marcel History and revolution in the streamer (flag) of romanians, Vasile Mălinescu's article 89-96 engleză
PUIU, Adrian Nicolae Ionescu - the parlament activity 97-114 engleză
CURUNTU, Mihai-Aurelian The "Ițcani" Society between 1941 and 1948. Between the Scylla of the Red Army and the Charibda of nationalization 115-130 engleză
BRĂDĂȚAN, Aura Unpublished historical documents from the collection of scholar Simion Florea Marian 131-140 engleză
NICULICĂ, Bogdan A novel letter in relation to a manuscris of Dionisie Olinescu 141-145 engleză
APARASCHIVEI, Constantin Some data regarding the restauration of an amphora belonging to Cucuteni Culture, phase A, from Preutești, Cetățuia, County of Suceava 147-156 engleză
APARASCHIVEI, Constantin Technical details regarding the restoration of a basket case from Ipotești, County Suceava 157-164 engleză
VASILIU, Mugurel The restoration of a "Manticora Tile" 165-172 engleză
CARȘOTE, C., CREANGĂ, D., MIU, L., PETROVICIU, I. Infestigation of collagen based support in ethnographical objects by FRIR/ATR and MHT 173-179 engleză
DĂNILĂ-SANDU, Natalia Defining the concept of custom monitoring of historical monuments 181-189 engleză
VARTOLOMEI, Paula Aesthetic preservation in medieval mural painting - chromatic integrating and repaiting - the Probota Monastery Church and the Church of Saint John the new Monastry from Suceava 191-198 engleză
NICULICĂ, Bogdan Pages from prehistoric Transylvania. Bronze Age - Rotea Mihai 199-201 engleză
DIACONU, Vasile Topoarele-celt din perioada tîrie a epocii bronzului din spațiul carpato-dunărean. Vol I. Celturile cu o urechiușă și fațetele arcoidale - Dergacev A.V. 203-206 engleză