Cibinium, 2011

  • Anul publicației: 2011
  • Publicată de: Complexul Național Muzeal ASTRA
  • Editura: ASTRA Museum
  • Localitatea: Sibiu
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Cibinium


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
ACU, Dumitru (autor) 150 de ani de spiritul Astrist 9-11 română
OLARU, Valeriu (autor) Complexul Național Muzeal "Astra" la aniversarea Asociațiunii pentru Literatură Română și Cultura Poporului Român Astra 12-13 română
ACU, Dumitru (autor) Asociațiunea Astra, ieri și azi - 150 de ani de la înființare 14-20 română
BOLOGA, Octavian (autor) Președinții asociațiunii la aniversarea a 150 de ani de la întemeierea acesteia 21-44 română
MATEI, Pamfil (autor) Andrei Bârseanu în slujba culturii românești. Indice bibliografic, cronologic 45-56 română
SOFRONIE, Mihai (autor) Badea Gh. Cîrțan și Astra 57-60 română
VANCU, Radu (autor) Casa națională și revista Transilvania sau mirabila naștere a trupului de către suflet 61-62 română
MACAVEI, Elena (autor) Asociațiunea Astra și emanciparea femeii 63-73 română
VOINA, Delia (autor) Astra și activitatea muzeografică 74-80 română
LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Surse bibliografice referitoare la activitatea Astrei din Sud-Estul Transilvaniei 81-95 română
MAIOR, Carmina (autor) Momente din activitatea despărțămîntului Astra din Cîmpia Turzii. Documente din arhiva științifică a Muzeului Astra 96-99 română
BARON, Ovidiu (autor) Biblioteca Centrală a Asociațiunii și bibliotecarii saă - Raport asupra unui prim secol de existență - 100-102 română
VOINA, Delia (autor) Etnomuzeologie transilvană. Muzeul "Asociațiunii". 1905-1950 - Grama Ana 103-105 română
ȘTEFAN, Ciprian (autor) Muzeul Civilizației Populare Tradiționale Astra în 2011 109-138 română
STREZA, Marius-Florin (autor) Finalizarea organizării grupei de industrii textile hidraulice din cadrul Muzeului Civilizației Populare Tradiționale Astra Sibiu 139-144 română
POPA, Constantin (autor) Aspecte ale civilizației populare tradiționale în sate de pe Valea Carasului, județul Constanța 145-153 română
DELEANU, Valer (autor) Care tradiționale în Țara Oltului 154-176 română
GHERGHEL, Mihaela (autor) Prepararea pîinii în Mărginimjea Sibiului: Rășinari, Gura Răului, Orlat 177-184 română
GĂVAN, Elena (autor) Tradiții textile pe Valea Hîrtibaciului, Alțîna, județel Sibiu, Studiu de caz 185-193 română
ȘTEFAN, Camelia (autor) Textile decorative din colecția Muzeului de Etnografie Săsească "Emil Sigerus" 194-201 română
SPÎNU, Anda-Lucia (autor) Scene de etnologie urbană în imagini istorice ale orașelor României de azi 202-232 română
MOGA, Florența (autor) Restaurarea unui pieptar oltenesc din colecția muzeului Olteniei - Craiova 229-332 română
GĂVAN, Elena (autor) Fenomenul de salvgaldare a vechilor meșteșuguri. Olimpiada națională "Meșteșuguri artistice tradiționale" - Reflecții 235-243 română
BĂJENARU, Elena (autor) Icoana pe sticlă din Țara Făgărașului și sursele de inspirație. Evangheliile și legendele apocrife 244-251 română
MAIOR, Carmina (autor) Discurs expozițional: "O carte de povești, o jucărie, albumul cu fotografii: Copilărie" 255-261 română
ROȘCA, Karla (autor) Expoziția ceramică din Transilvania. Secolele XVII-XXI 262-270 română
MALEAROV, Simona (autor), ȘTEFAN, Camelia (autor) Expoziții temporare ale Muzeului de Etnografie și Artă Populară Săsească "Emil Sigerus" din anul 2011 271-282 română
SEDLER, Imgard (autor) Wohnkultur und bemalte wohneinrichtungen im landlichen sudsiebenburgen (I) 283-300 germană
BUȘIE, Raluca (autor) Fotografii din Altaiul siberian li Kamchatka ma Muzeul de Etnografie Universală "Frantz Binder" 301-307 română
BOZAN, Maria (autor) Lectura expunerii muzeale: strategii textuale 308-319 română
FARAON, Gheorghe (autor) Conservarea și depozitarea colecției de icoane pe sticlă a muzeului Țării Făgărașului "Valer Literat" 323-228 română
IZDRAILĂ, Vasilica (autor), KERTESZ, Cornelia (autor) Restaurarea unor căițe săsești 333-337 română
VOINA, Delia (autor) Marketingul și educația în muzee - Baron Ovidiu, Penciu Eliza 338-339 română
VOINA, Delia (autor) Rășinari. Pădurile comunale. Implicațiile exploatării lor asupra civilizațieitradiționale sătești - Popa C. 338-338 română
KLUSCH, Korst (autor) Elemente decorative în broderia săsească - Ștefan Camelia 339-340 română
VOINA, Delia (autor) Mijloace de transport populare din Romania - Deleanu V. 340-342 română
SORESCU-MARINKOVIC, Annemarie (autor) Pagini de folclor românesc din Serbia. Texte din colecția lăutarului Sima G. Prunarevic (1888-1968) 342-343 română
DELEANU, Valerie (autor) Două studii privind păstoritul în România 343-344 română
DELEANU, Valerie (autor) Glasul străbunilor - Morariu Ileana 344-345 română
MOISE, Ilie (autor) Dr. Irmgard Sedler … la aniversare 346-347 română
VOINA, Delia (autor) Constantin Popa la 70 de ani 347-348 română
MOISE, Ilie (autor) Ștefan Palada - 75 (1936-1998) 349-349 română
POPA, Constantin (autor) Gînduri la comemorarea unui coleg: Ștefan Palada 350-350 română