VRANCEA - Studii și Comunicări, I, 1978


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BOBI, Victor (autor) Un atelier de prelucrarea silexului și pietrei apatînînd culturii Boian, descoperit la Cîndești - Vrancea .7- română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Gheorghe (autor) Contribuții arheologice la civilizația geto-dacică de pe teritoriul județului Vrancea 19- română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Gheorghe (autor) Un tezaur de monede romane republicane descoperit la Bordești - Vrancea 35- română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Cercetări arheologice privind secolele IV-XI în județul Vrancea 45- română
articol de periodic PARAGINĂ, Anton (autor) Două piese de metal din feudalismul timpuriu descoperite la Jariștea - Vrancea 81- română
articol de periodic MOLDOVEANU, Angela (autor) , MOLDOVEANU, Gheorghe (autor) Note din toponimia Milcovului 85- română
articol de periodic BUDESCU, Ionel (autor) Elemente de toponimie locală, comuna Cîrligere, județul Vrancea 95- română
articol de periodic HUȚANU, Dumitru (autor) Aspecte ale revoluției de la 1948 în Focșani 101- română
articol de periodic CARCADIA, Georgeta (autor) Consecințele aplicării reformei agrare din 1864 în fostul ținut Putna 109- română
articol de periodic HUȚANU, Dumitru (autor) Focșanii în lupta pentru unitate națională 125- română
articol de periodic LENCO, Alecu (autor) Aspecte ale luptei împotriva ocupanților pe teritoriul fostului județ Putna în anii 1916-1918 133- română
articol de periodic LENCO, Alecu (autor) , POPA, Gheorghe (autor) Unicul supraviețuitor de la Cota 100 149- română
articol de periodic TEMCIUC, Alexandru (autor) Aspecte locale ale înfăptuirii actului revoluționar al naționalității principalelor mijloace de producție de la 11 iunie 1948 155- română
articol de periodic CHELCEA, Ion (autor) Vrancea ca "țară" între celelalte (individualitatea sa etnografică) 167- română
articol de periodic HUȚANU, Dumitru (autor) Considerații privind arta lemnului în Vrancea 191- română
articol de periodic PAVEL, Jean (autor) Considerații istorico-etnografice asupra instalațiilor hidraulice de pe teritoriul județului Vrancea 199- română
articol de periodic MANOLIU, Rodica (autor) , PAVEL, Lelia (autor) Monumentele de artă în lemn din patrimoniul județului Vrancea 215- română
articol de periodic ARBORE, Virginia (autor) Un motiv străvechi în arta populară vrînceană "pomul vieții" 233- română
articol de periodic BOBI, Victor (autor) Un mormînt în situ, din epoca bronzului - cultura Monteoru descoperit în Cîndești - Vrancea în expozișia muzeului focșănean 247- română
articol de periodic IVANCIA, Lilișor (autor) , IVANCIA, Nicolae (autor) Condițiile și formele biodegradării pieselor de lemn. Profilaxie și combatere 251- română