Cibinium, X, 2010, seria 2009-2010


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 3-4 română
STREZA, Marius-Florin (autor) Reconstrucția gospodăriei-atelier de prelucrare a pietrei din comuna Cupșeni, județul Maramureș Cercetări etnografice 7-11 română
ALEXE, Adrian (autor) Casa tradițională din Scheii Brașovului reprentată în Muzeul Civilizației Populare Tradiționale Astra Cercetări etnografice 12-17 română
BARON, Ovidiu (autor) Muzee și comunități. Satul Găleșoaia Cercetări etnografice 18-23 română
POPA, Constantin (autor) Date privind ocupațiile tradiționale ale unor comunități rurale din Valea Hârtibaciului Cercetări etnografice 24-28 română
PENCIU, Irina (autor) Alimentație și obiceiuri culinare în spațiul german și în Transilvania. Secolele XIII-XVIII Cercetări etnografice 29-40 română
GHERGHEL, Mihaela (autor) Alimentația tradițională în localitatea Gura Râului, județul Sibiu Cercetări etnografice 41-49 română
BREZAN ANDREEA, Petra (autor) Două biserici de lemn din satele Schela și Horezu (județul Gorj). O cercetare privind imaginarul rural românesc din secolul al XIX-lea Cercetări etnografice 50-71 română
KLUSCH, Horst (autor) , ROȘCA, Karla (autor) Tehnologia de producție și caracteristicile vaselor din Vințu de Jos, județul Alba Cercetări etnografice 72-78 română
MONDOC, Mihaela (autor) Găteala capului și podoabele portului tradițional femeiesc din Țara Oașului. O frântură de frumos dintr-o țară îndepărtată Cercetări etnografice 79-97 română
DELEANU, Valerie (autor) Un sistem al transporturilor populare din România Cercetări etnografice 98-114 română
WOLLMANN, Volker (autor) Schwarzwalder flosser aus schiltach in Siebenburgen Cercetări etnografice 115-130 germană
BĂJENARU, Elena (autor) Considerații privind începutul picturii pe sticlă în Țara Făgărașului Cercetări etnografice 131-138 română
COMAN-SIPEANU, Olimpia (autor) Pictura pe sticlă contemporană. Tradiție, inovație, kitsch Cercetări etnografice 139-150 română
MAIOR, Carmina (autor) Sate și obiceiuri: mironosițele Cercetări etnografice 151-157 română
BURCEA, Oana (autor) Lăutarii din Zece Prăjini - studiu de caz - Cercetări etnografice 158-169 română
MARC, Dorel (autor) Valori identitare culturale din zona Topliței Mureșului Superior în colecțiile Muzeului Asociațiunii Astra din Sibiu Cercetări etnografice 170-184 română
IONESCU, Alina (autor) Icoane atribuite zugravului Savu Moga din colecția Muzeului Astra și din colecția Arhiepiscopiei Sibiului Cercetări etnografice 185-192 română
MALEAROV, Simona (autor) Piese reprezentative de mobilier pictat săsesc în colecțiile Muzeului de Etnografie Săsească „Emil Sigerus” Cercetări etnografice 193-200 română
ZIDARU, Claudia (autor) Considerații istorice și etnografice asupra podoabelor costumului de sărbătoare săsesc. Paftale, cordoane, ace de vălitură Cercetări etnografice 201-209 română
BOZAN, Maria (autor) Obiecte japoneze în colecțiile Muzeului de Etnografie Universală „Frantz Binder” din Sibiu Cercetări etnografice 210-223 română
BUȘIE, Raluca (autor) O donație inedită la Muzeul de Etnografie Universală „Frantz Binder”: Colecția de păpuși etnografice indiene. Miresele Cercetări etnografice 224-231 română
SPÎNU, Anda-Lucia (autor) Culturile Asiei, Africii și Americii în colecțiile și expozițiile Museum für Völkerkunde din Viena și Nasprstek Museum din Praga Cercetări etnografice 232-244 română
OLARU, Valeriu (autor) Oportunități pentru dezvoltarea, conservarea și restaurarea patrimoniului Muzeului Astra. Mecanismul financiar al spațiului economic european Conservarea şi restaurarea patrimoniului naţional 245-252 română
IUGA, Marius (autor) Analiza privind efectele luminii asupra patrimoniului mobil din depozitul Muzeului de Etnografie și Artă Populară Săsească „Emil Sigerus” Conservarea şi restaurarea patrimoniului naţional 253-263 română
NOVAC, Lucica (autor) , VOINA, Delia (autor) Depozitul „Aparat complementar”. Organizare și funcționare Conservarea şi restaurarea patrimoniului naţional 264-268 română
IZDRAILĂ, Vasilica (autor) , KERTESZ, Cornelia (autor) Aspecte privind documentarea și restaurarea unor broderii de fileu Conservarea şi restaurarea patrimoniului naţional 269-283 română
MOGA, Florența (autor) Restaurarea unei piese de îmbrăcăminte Kürschner din secolul al XIX-lea Conservarea şi restaurarea patrimoniului naţional 283-289 română
FOGARASCHER, Sorin (autor) Metode și tehnici de restaurare a obiectelor ceramice din colecțiile Muzeului Astra Conservarea şi restaurarea patrimoniului naţional 290-293 română
CURSARU-HERLEA, Simona (autor) Considerații privind conservarea și restaurarea unei cahle din secolul al XIX-lea de la Mădăraș (județul Harghita) Conservarea şi restaurarea patrimoniului naţional 294-303 română
NEGOESCU, Gabriela (autor) Mobilier pictat din Transilvania: prezentare și restaurare Conservarea şi restaurarea patrimoniului naţional 304-318 română
DĂNEASĂ, Cristina (autor) Restaurarea unei cruci de altar din colecția Complexului Național Muzeal „Astra” Conservarea şi restaurarea patrimoniului naţional 319-328 română
OPRESCU, Liliana (autor) Centrul de Informare și Documentare în Etnologie „Cornel Irimie” la 20 de ani (1990-2010) Conservarea şi restaurarea patrimoniului naţional 329-336 română
VOINA, Delia (autor) Publicațiile Muzeului Astra 2009-2010 Recenzii. Note bibliografice 337-338 română
OPRIȘ, Ioan (autor) Alina Geanina Ionescu, „Icoane pe lemn și sticlă din principalele colecții sibiene”, Editura „ASTRA Museum", Sibiu, 2009, 147 p. Recenzii. Note bibliografice 338-339 română
OPRIȘ, Ioan (autor) Alina Geanina Ionescu, „Conservarea și restaurarea icoanelor din colecțiile Muzeului ASTRA”, Sibiu, Editura „ASTRAMuseum", 2010, 108 p. Recenzii. Note bibliografice 340-341 română
VOINA, Delia (autor) Karla Roșca, Horst Klusch, „Ceramica de breaslă, habană și manufacturieră din Transilvania”, Sibiu, Editura Honterus, 201O,328 p. Recenzii. Note bibliografice 341-341 română
VOINA, Delia (autor) Olimpia Coman-Sipeanu, „Icoane pe sticlă din patrimoniul Muzeului ASTRA Sibiu. Colecția „Cornel lrimie"„, Sibiu, Editura „ASTRA Museum", 201O,195 p. Recenzii. Note bibliografice 342-342 română
NECULA, Constantin (autor) Alina Geanina Ionescu, „Povestiri din Muzeul ASTRA”, Sibiu, Editura „ASTRA Museum", 201O,49 p. Recenzii. Note bibliografice 343-343 română
SPÂNU, Anda-Lucia (autor) , VOINA, Delia (autor) Cibinium 2006-2008, Sibiu, Editura „ASTRA Museum", Partea I, 2008, 350p.; Partea a II-a, 2009, 350 p. Recenzii. Note bibliografice 343-346 română
Colaboratori 347-350 română