Cibinium, 1966

  • Anul publicației: 1966
  • Publicată de: Complexul Național Muzeal ASTRA
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Cibinium


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 3 română, germană
LUPU, Nicolae (autor) Cibinium - Cuvînt înainte 5-6 română, germană
UNGUREANU, Nicolae (autor) Cu privire la oglindirea specificului culturii populare românești de către muzeele etnografice 7-14 română, germană
IRIMIE, Cornel (autor) Muzeul tehnicii populare. Actualitate, concepție, profil tematic și plan de organizare 15-28 română, germană
NIEDERMAIER, Paul (autor) Proiectul de sistematizare a muzeului din Dumbrava Sibiului 29-40 română, germană
ZDERCIUC, Boris (autor) Criterii de selecționare a monumentelor pentru muzeele etnografice în aer liber 41-48 română, germană
HOFFMANN, Herbert (autor) O tipologie a instalațiilor de tescuit uleiul în România 49-60 română, germană
MIRONESCU, Nicolae (autor) , PETRESCU, Paul (autor) Cu privire la intrumentarul viticol tradițional 61-78 română
RUȘDEA, Hedwiga (autor) Morile de vînt din nordul Dobrogei 79-96 română, germană
PALADA, Ștefan (autor) Aurăritul, un meteșug străvechi ilustrat în muzeul tehnicii populare din Dumbrava Sibiului 97-112 română, germană
WIENER, Raymonde (autor) Un sector al Muzeului etnografic în aer liber (Tehnici și meșteșuguri populare populare folosite la prelucrarea pieilor, fibrelor animale și vegetale 113-120 română, germană
BĂNĂȚEANU, Tancred (autor) O inedită formă de reclamă pentru desfacerea produselor de ceramică 121-126 română, germană
SONNENSCHEIN, F. (autor) Istoria vie a tehnicii. Muzeul westfalian in aer liber al monumentelor de cultură tehnică 127-136 română, germană
MĂRGINEAN, Olga (autor) Cronica anilor 1956-1966 privind înfințarea și organizarea muzeului tehnicii populare 137-144 română, germană
MĂRGINEAN, Olga (autor) Bibliografia generală privind meșteșugurile și instalațiile tehnice populare în publicațiile noi românești 145-147 română, germană