VRANCEA - Studii și Comunicări, II, 1979


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
HARȚUCHE, Nicolae (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al județului Vrancea .9- română
BOBI, Victor (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al județului Vrancea - descoperiri eneolitice 17- română
HARȚUCHE, Nicolae (autor) Cu privire la relațiile culturii Monteoru cu cultura de stepă istro-pontică 31- română
SÎRBU, Valeriu (autor) Semnele de relief de pe ceramica feudală timpurie, descoperită în județul Brăila 35- română
PARAGINĂ, Anton (autor) Un depozit de arme și unelte din feudalismul timpuriu descoperit pe teritoriul județului Vrancea 41- română
SIBECHI, Gheorghe (autor) Contribuții la unele aspecte economice din ocoalele domnești ale Moldovei în secolele XV-XVIII 45- română
VITCU, Dumitru (autor) Din istoria transporturilor în Moldova în prima jumătate a veacului trecut. Drumurile sării 61- română
TUDOR, Sebastian (autor) Goleștii în istoria Țării Românești în sec. XIV-XVI 71- română
NOVAC, Vasile (autor) Golești și unitatea națională în timpul revoluției române de la 1848-1849 77- română
CARCADIA, Georgeta (autor) Considerații privind unirea orașului Focșani 85- română
ȘERBAN, Constantin (autor) Aspecte privind luptele politice și orașul Panciu la sfîrșitul secolului al XIX-lea 95- română
FLORESCU, Gheorghe (autor) Preliminariile constituirii Unirii Parlamentare (1917) 103- română
HUȚANU, Dumitru (autor) Aspecte ale evoluției economico-sociale a orașului Focșani între anii 1918-1944 115- română
CABALORTĂ, Venera (autor) Aspecte și conttibuții locale la ontensificarea mișcăriirevoluționare din România (1918-1919) 123- română
BANTEA, Eugen (autor) Insurecția română și desfășurările militare pe linia fortificată Focșani - Nămoloasa - Brăila 133- română
HUȚANU, Dumitru (autor) Situația agriculturii și țărănimii din fostul județ Putna între 1938-1944 147- română
ARBORE, Virginia (autor) Elemente tradiționale de organizare a interiorului locuinței țărănești de pe Valea Putnei. Valorificarea lor în cadrul locuințelor transferate în Rezervația etnografică din Crîngul Petrești (Vidra, Valea Sării, Bîrsești, Tulnici, Vrîncioaia) 158- română
CONSTANTINESCU, Gheorghe (autor) , MAZILU, Mihai (autor) Prelucrarea lemnului de esență moale în două centre din județul Vrancea 163- română
PAVEL, Emilia (autor) Contribuții la studiul portului populardin județul Vrancea 171- română
PAVEL, Jean (autor) Instalații hidraulice din Rezervația etnografică vrînceană 191- română
CHERCIU, Ion (autor) O variantă a Caloianului: "Călianul" din ținutul Vrancei 201- română
ICHIM, Dorinel (autor) Emigrări muntene în satele din județul Vrancea și Bacău în secolele XVII-XVIII 205- română
PÎRÎU, Steluța (autor) Tradiție și actualitate în arta populară 213- română
CONSTANTINESCU, Gheorghe (autor) Joagărul cu "dubă" de la Dumitrești-Motnpu, jud. Vrancea 217- română
BUDESCU, Ionel (autor) Îvățămîntul public în com. Cîrligele, județul Vrancea 219- română
LUCA, Danil (autor) Influența istoricilor antici și renascentiști asupra operei lui Nicolaus Olahus 227- română
LUCA, Natalia (autor) Aspecte ale genezei și începuturilor statului feudal Țara Românească reflectate în opera C.D. Aricescu 235- română
PAVEL, Lelia (autor) Cîteva documente din patrimoniul colecției muzeale comunale Cotești 241- română
CÎNDEA, Ionel (autor) Însemnări pe carte veche românească din patrimoniul județului Brăila 245- română
DUMITRESCU, Mircea (autor) Considerații preliminare la o viitoare istorie a muzeografiei etnografice românești 257- română
BELDEANU, Andra (autor) Un aspect al valorificării patrimoniului de artă orientală 265- română
CARCADIA, Georgeta (autor) Expoziția "Geto-dacii din bazinul Siretului" 269- română
MAZILU, Mihai (autor) Rezervația etnografică vrînceană 274- română
ARBORE, Virginia (autor) Cultivarea gustului artistic și estetic al oamenilor muncii prin intermediul unităților muzeale de etnografie și artă populară din județul Vrancea 277- română
GORGOI, Mihai (autor) Metode de valorificare a patrimoniului muzeelor în aer liber, folosite de Complexul muzeal Golești 283- română
CABALORTĂ, Venera (autor) Muzeul memorial "Al. Vlahuță" din Dragosloveni în lumina unui material inedit 289- română
IONESCU, Adrian-Silvan (autor) Importanța colecțiilor particulare etnografice specializate 293- română
ARGORE, Virginia (autor) , IVANCIA, Lilișor (autor) Probleme legate de organizarea depozitelor și secției de etnografie 297- română
CERNAT, Ioan (autor) Restaurarea unui vas de provizii din epoca neolitică 301- română
BOBI, Victor (autor) Cercetări arheologice 309- română
ARBORE, Virginia (autor) , CONSTANTINESCU, Gheorghe (autor) Cercetări etnografice 313- română
HUȚANU, Dumitru (autor) Activități cultural-științifice 314- română