VRANCEA - Studii și Comunicări, II, anul 1979

  • Anul publicației: 1979
  • Publicată de: Complexul Muzeal al județului Vrancea
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
HARȚUCHE, Nicolae Contribuții la repertoriul arheologic al județului Vrancea .9- română
BOBI, Victor Contribuții la repertoriul arheologic al județului Vrancea - descoperiri eneolitice 17- română
HARȚUCHE, Nicolae Cu privire la relațiile culturii Monteoru cu cultura de stepă istro-pontică 31- română
SÎRBU, Valeriu Semnele de relief de pe ceramica feudală timpurie, descoperită în județul Brăila 35- română
PARAGINĂ, Anton Un depozit de arme și unelte din feudalismul timpuriu descoperit pe teritoriul județului Vrancea 41- română
SIBECHI, Gheorghe Contribuții la unele aspecte economice din ocoalele domnești ale Moldovei în secolele XV-XVIII 45- română
VITCU, Dumitru Din istoria transporturilor în Moldova în prima jumătate a veacului trecut. Drumurile sării 61- română
TUDOR, Sebastian Goleștii în istoria Țării Românești în sec. XIV-XVI 71- română
NOVAC, Vasile Golești și unitatea națională în timpul revoluției române de la 1848-1849 77- română
CARCADIA, Georgeta Considerații privind unirea orașului Focșani 85- română
ȘERBAN, Constantin Aspecte privind luptele politice și orașul Panciu la sfîrșitul secolului al XIX-lea 95- română
FLORESCU, Gheorghe Preliminariile constituirii Unirii Parlamentare (1917) 103- română
HUȚANU, Dumitru Aspecte ale evoluției economico-sociale a orașului Focșani între anii 1918-1944 115- română
CABALORTĂ, Venera Aspecte și conttibuții locale la ontensificarea mișcăriirevoluționare din România (1918-1919) 123- română
BANTEA, Eugen Insurecția română și desfășurările militare pe linia fortificată Focșani - Nămoloasa - Brăila 133- română
HUȚANU, Dumitru Situația agriculturii și țărănimii din fostul județ Putna între 1938-1944 147- română
ARBORE, Virginia Elemente tradiționale de organizare a interiorului locuinței țărănești de pe Valea Putnei. Valorificarea lor în cadrul locuințelor transferate în Rezervația etnografică din Crîngul Petrești (Vidra, Valea Sării, Bîrsești, Tulnici, Vrîncioaia) 158- română
CONSTANTINESCU, Gheorghe, MAZILU, Mihai Prelucrarea lemnului de esență moale în două centre din județul Vrancea 163- română
PAVEL, Emilia Contribuții la studiul portului populardin județul Vrancea 171- română
PAVEL, Jean Instalații hidraulice din Rezervația etnografică vrînceană 191- română
CHERCIU, Ion O variantă a Caloianului: "Călianul" din ținutul Vrancei 201- română
ICHIM, Dorinel Emigrări muntene în satele din județul Vrancea și Bacău în secolele XVII-XVIII 205- română
PÎRÎU, Steluța Tradiție și actualitate în arta populară 213- română
CONSTANTINESCU, Gheorghe Joagărul cu "dubă" de la Dumitrești-Motnpu, jud. Vrancea 217- română
BUDESCU, Ionel Îvățămîntul public în com. Cîrligele, județul Vrancea 219- română
LUCA, Danil Influența istoricilor antici și renascentiști asupra operei lui Nicolaus Olahus 227- română
LUCA, Natalia Aspecte ale genezei și începuturilor statului feudal Țara Românească reflectate în opera C.D. Aricescu 235- română
PAVEL, Lelia Cîteva documente din patrimoniul colecției muzeale comunale Cotești 241- română
CÎNDEA, Ionel Însemnări pe carte veche românească din patrimoniul județului Brăila 245- română
DUMITRESCU, Mircea Considerații preliminare la o viitoare istorie a muzeografiei etnografice românești 257- română
BELDEANU, Andra Un aspect al valorificării patrimoniului de artă orientală 265- română
CARCADIA, Georgeta Expoziția "Geto-dacii din bazinul Siretului" 269- română
MAZILU, Mihai Rezervația etnografică vrînceană 274- română
ARBORE, Virginia Cultivarea gustului artistic și estetic al oamenilor muncii prin intermediul unităților muzeale de etnografie și artă populară din județul Vrancea 277- română
GORGOI, Mihai Metode de valorificare a patrimoniului muzeelor în aer liber, folosite de Complexul muzeal Golești 283- română
CABALORTĂ, Venera Muzeul memorial "Al. Vlahuță" din Dragosloveni în lumina unui material inedit 289- română
IONESCU, Adrian-Silvan Importanța colecțiilor particulare etnografice specializate 293- română
ARGORE, Virginia, IVANCIA, Lilișor Probleme legate de organizarea depozitelor și secției de etnografie 297- română
CERNAT, Ioan Restaurarea unui vas de provizii din epoca neolitică 301- română
BOBI, Victor Cercetări arheologice 309- română
ARBORE, Virginia, CONSTANTINESCU, Gheorghe Cercetări etnografice 313- română
HUȚANU, Dumitru Activități cultural-științifice 314- română