Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
CRĂCIUN, Casian Bogăție sufletească, bunătate omenească și iubire dumnezeiască la o importantă etapă a vieții Domnului Profesor Ionel Cîndea XI-XII română
SÎRBU, Valeriu Ionel Cândea, la 60 de ani XIII- XV română
Publicații științifice - Ionel Cîndea - XVII- română
KOGĂLNICEANU, Raluca, MORINTZ, Alexandru, POPA, Traian, SCHUSTER, Cristian Cernavodă III-finds at Mironești, Giugiu County .3-17 engleză
SÎRBU, Valeriu Bols geto-daces a decor en relief et representations figuratives 19-31 franceză
CROITORU, Costin Recipients de bronze romains decouverts dans l'espace Est-Carpatique (1er siecle av. J.C. - 1er siecle apr. J.C.) 33-49 franceză
MĂRCULEȚ, Vasile La recouquete de la Dacie Meridionale et le debit de la politique de Reconquista - de Justinien I 51-63 franceză
PAPACOSTEA, Șerban Romanitatea răsăriteană: unitate și diversitate 65-74 română
OȚA, Silviu Podoabe de influență bizantină și orientală de pe teritoriul Banatului istoric (secolele XIII-XV) 75-97 română
ȚEICU, Dumitru La fortification en Terre de Giera 99-104 franceză
BĂRBULESCU, Constantin, MĂNDESCU, Dragoș Cîteva concluzii desprinse dintr-un sondaj arheologic la Mănăstirea Corbii de Piatră 105-124 română
APETREI, Cristian Date și interpretări noi în legătură cu absamblul rezidențial de la Polata, jud. Gorj 125-144 română
MUREȘAN, Dan Princes du Sud-Est europeen otages a Constantinople (X-XV siecles) 145-153 română
POP, Ioan-Aurel Rolul intrucțiunilor religioase în dezvoltarea și consolidarea voievodatului Transilvaniei 155-167 română
SĂLĂGEAN, Tudor Transilvania împotriva lui Carol Robert. Voievodul Ladislau Kan și poziția sa în conflictul pentru coroana regală a Ungariei (1301-1310) 169-177 română
SPINEI, Victor Document emis de Alexandru cel Bun păstrat în arhivele din Barcelona 179-208 română
POSTICĂ, Gheorghe Istoricul cercetării arheologice în zona Orheiului Vechi 209-248 română
SIMON, Alexandru The milanese reports on the hungarian events of 1456 249-260 engleză
CRISTEA, Ovidiu Veneția și pirateria în Levant la sfîrșitul secolului al XV-lea: cazul corsarului "Camali" (1492-1493) 261-273 română
URSACHI, Vasile Inițierea cercetărilor arheologice sistematice la cetatea nouă a Romanului 275-294 română
POPESCU, Anca Schela Măcin în secolul al XVI-lea (după reglementări comerciale otomane) 295-310 română
LUCA, Cristian The Vlachs/Morlaks in the hinterlands of trau (Trogir) and Sebenico (Sibenik), towns of the Venetian Dalmatia, durinf the 16th Century 311-322 engleză
NĂSTUREL, Petre Parentes spirituelles du metropolite de Moldavie Anastase Crimca 323-327 franceză
ZUICĂ, Eugen Note cu privire la construirea primei biserici catolice din București și la tentativele misionarilor franciscani de a-i readuce la catolicism pe sașii din Cîmpulung 329-340 română
MASI, Gianluca Venezia e il Levante fra 1665 e 1666 (dod. Malg. XXV, 743 della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze) 341-423 italiană
TENTIUC, Ion Unele observații despre cahlele cu motive heraldice de la Cpușeni 425-448 română
UNGUREANU, Dragoș Țara Românească în sistemul militar otoman la sfîrșitul secolului al XVII-lea 449-475 română
LAZĂR, Mariana "Gîndul mieu cătră moștenitorii miei cei aleși" Diata Ilincăi Cantacuzino-Racoviță 477-497 română
LAZĂR, Gheorghe Contribuții privind activitatea și averea negustorului Hagi Dumitrache Papazoglu 499-509 română
NEAGOE, Claudiu Paza curții domnești de la București în vremea fanarioților 511-520 română
PĂDURARU, Marius Reorganizarea administrativă din 1831 a județului Teleorman 521-532 română
TROHANI, George Cîteva date în legătură cu familia primului primar al orașului Brăila - Panait Rubinis 533-535 română
ARDELEANU, Constantin Exilarea revoluționarilor moldoveni și incidentele de la Galați și Brăila (martie-aprilie 1848) 537-556 română
STOICA, Maria Arhitectura religioasă din centrul vechi al orașului Brăila 557-574 română
CIOCÎRLAN, Virgil Fațete ale societății românești în primul război mondial oglindite de însemnările unui soldat german 575-579 română
OPRIȘ, Ioan Constantin Daicoviciu despre arheologia și muzeele Poloniei 583-596 română
ȚURCANU, Ion Reînfințarea trecutului prin cuvînt 587-598 română
ZUB, Alexandru Istoria, o pedagogie națională. Prelecțiunile Junimii 599-603 română