Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I , 1985