Cronici turcești privind Țările Române, 1974, Secolul al XVII-lea - începutul secolului al XVIII-lea