Cronici turcești privind Țările Române, 1980, Sfârșitul secolului al XVI-lea - începutul secolului al XIX-lea