Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II, 1986