Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV, 1987