Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, IX, 1991