Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, VIII, 1990