Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XI, 1993