Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV, 1995