Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIX, 2002