Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIX, anul 2002

  • Anul publicației: 2002
  • Publicată de: Muzeul Dunării de Jos din Călărași
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
MARINESCU-BÎLCU, Silvia Profesorul Vladimir Dumitrescu .7-21 română
BRUDIU, Mihalache Hommes et pierres. Pages de l'histoire de l'arheologie roumaine 22-25 engleză
LICHTER, Clemens Burial cusatoms of the Lower Danube and Estern Balkans in the Neolitic and Chalcolithic 26-42 engleză
NEAGU, Marian Some aspects of internal division into periods and relative and absolute chronology of the middle neolithic communities developed at the Lower Danube 43-55 engleză
MAKKAY, Janos An imported pottery fragment of the Boian culture and its context in the Hungarian Middle Neolithic 56-68 engleză
ȘERBĂNESCU, Done Observații preliminarii asupra necropolei neolitice de la Sultana, jud. Călărași 69-86 engleză
BAILEY, Douglas A new perspective on Neolithic figurines 87-95 engleză
LUCA SABIN, Adrian Eine zoomorphe statuette aus der jungsteinzeitliche siedlung von reussmarkt/Miercurea Sibiului/Szerdahely-Petriș )kr. Hermannstadz/Sibiu/Nagyuszeben) 96-106 germană
ANDREESCU, Radian-Romus Prezentări antropo-zoomorfe în cultura Gumelnița-Karanovo VI-Kodjadermen 107-111 română
VOINEA, Valentina Adoratio et invocatio. Gesturi religioase ancestrale reprezentate pe vase de cult gumelnițene 112-121 română
PANDREA, Stănică Debuts de la culture Goumelnitsa au nord-est de la plaine Roumaine 122-146 franceză
MARINESCU-BÎLCU, Silvia A Few Observations on the Internal Organization of Gumelnița Communities on Lake Gălătui Islet 147-153 engleză
EL SUSI, Georgeta Archaezoological researches in the eneolithical site from Drăgănești-Olt (Slatina Olt county) 154-158 engleză
SCHUSTER, Cristian Einige Erwagungen bezuglich des Fischfangs in der Vorgeschichte an der Unteren Donau 159-169 germană
SÎRBU, Valeriu General Considerațions Concerning the Funerary Practices in the Iron Age between the Carpathians and the Danube 170-198 engleză
OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Irina Digital Archiving in Archaelogy Speaking about the Past to the Future 199-230 engleză
DUMITRESCU, Vladimir Conderință șinută la radio în anul 1935 (faximil) 231-251 engleză