Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVIII, 2001