Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVI-XVII, 2001