Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII, 2005