Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV, 2008