Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXV, 2008