VRANCEA - Studii și Comunicări, IV, 1981


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Date despre descoperirile din Epoca neolitică din nord - estul Munteniei .9-24 română
articol de periodic BOBI, Victor (autor) O așezare din neoliticul mijlociu, Cultura Boian - Teza Bolintineanu, descoperită la Coroteni - Vrancea 25-46 română
articol de periodic BOBI, Victor (autor) Descoperiri din Epoca Bronzului pe teritoriul județului Vrancea 47-78 română
articol de periodic AGACHI, Ioan (autor) , PARAGINĂ, Anton (autor) Noi descoperiri arheologice în zona de confluență a Trotușului cu Siretul 79-88 română
articol de periodic COMȘA, Maria (autor) Un cuptor de ars oale din sec. al IV-lea e.n. descoperit la Dumbrăveni, județul Vrancea 89-96 română
articol de periodic BOBI, Victor (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al județului Vrancea (dovezi ale continuității de locuire, sec. I-VII e.n.) 97-140 română
articol de periodic ZAHARIA, Eugenia (autor) Organizarea social-economică și militar-politică a romanilor din mileniul I. Satele devălmășite de tip vrîncean 141-148 română
articol de periodic ARTIMON, Alexandru (autor) , PARAGINĂ, Anton (autor) Descoperirile arheologice de la Adjudul Vechi și semnificația lor istorică 149-156 română
articol de periodic PARAGINĂ, Anton (autor) Un tezaur monetar din sec. al XVIII-lea descoperit în comuna Suraia, județul Vrancea 157-168 română
articol de periodic PARAGINĂ, Anton (autor) Aspecte din istoria orașului Focșani 169-182 română
articol de periodic PETRESCU, Nicolae (autor) Dizolvarea Adunării Legislative de la București în fața Comisiei Centrale de la Focșani în 1861 183-190 română
articol de periodic NEGRUȚI, Ecaterina (autor) Problema agrară și mișcarea socialistă din Focșani la sfîrșitul secolului al XIX-lea 191-200 română
articol de periodic FLORESCU, Gheorghe (autor) Unitatea națională în dezbaterea Parlamentului de la Iași (1916-1918) 201-240 română
articol de periodic CABALORTĂ, Venera (autor) Contribuții la cunoașterea activității Ligii Culturale, Secția Focșani. Congresul general al Ligii Culturale Focșani - 1931 241-250 română
articol de periodic MAZILU, Mihai (autor) Considerații social-economice privind dezvoltarea satului Paltin în prima jumătate a sec. al XIX-lea 273-278 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Gheorghe (autor) Tradiție și inovație în arhitectura populară din Țara Vrancei 279-316 română
articol de periodic PETRECU, Iulian (autor) Ornamentica în artitectura populară din lemn - Țara Vrancei 317-336 română
articol de periodic PAVEL, Jean (autor) Repertoriul instalațiilor hidraulice tradiționale de pe teritoriul județului Vrancea 337-390 română
articol de periodic GORGOI, Mihai (autor) Monumente de arhitectură populară și instrumentar pomiviticol din zona Vrancea aflate în patrimoniul Muzeului viticilturii și pomiculturii din România 391-398 română
articol de periodic ARBORE, Virginia (autor) Olăritul din județul Vrancea, meșteșug milenar perpetuat în contemporaneitate 399-422 română
articol de periodic CHELCEA, Ion (autor) Noi contribuții la studiul cetelor de feciori din țara noastră: Vălari - Ciurlezi - Iordănitori 423-456 română
articol de periodic HOREANU, Climent (autor) Contribuții la cunoașterea florei din Cheile Tișiței, județul Vrancea 457-462 română
articol de periodic ȘTEFAN, Nicolae (autor) Studiul fitocenologic asupra principalelor asociații vegetale lemnoase din bazinul superior al rîului Rîmnicul Sărat 463-470 română
articol de periodic CONDREA, Ana (autor) Studii etnobotanice în comuna Bîrsești jud. Vrancea 471-474 română
articol de periodic MIHALCIUC, Mihai (autor) Manifestări specifice în activitatea muzeală 475-480 română
articol de periodic DIMA, Aristița (autor) Expoziția temporară - modalitate de a realiza educația ecologică a publicului 481-486 română
articol de periodic CARABĂ, Emilia (autor) , CIUCUR, Maria (autor) , IVANCEA, Nicolae (autor) Compușii arsenului și riscurile folosirii lor la prepararea materialelor botanice 487-499 română
articol de periodic ARBORE, Virginia (autor) Un precursor al muzeografiei vrîncene - Alex. Arbore 500-506 română
articol de periodic BOBI, Victor (autor) Două fibule dacice din colecțiile Muzeului vrîncean 507-510 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Gheorghe (autor) Un teasc de piatră descoperit la Cotești, județul Vrancea 511-514 română