Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVI, 2008