Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVI, anul 2008