Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVII, 2009