Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVIII, 2011