Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 4 română
GODEA, Ioan (autor), MAXIM, V. (autor) Considerații istorice și demografice privind tipologia așezărilor rurale din nord-vestul României I. Etnografie 7-43 română
MAXIM, V. (autor), MUDURA, Gheorghe (autor) Valorificări etnografice din fonduri arhivistice I. Etnografie 45-82 română
TOTH, Susana (autor) Tîrgurile din Oradea (I) Considerații preliminare privind istoricul taxelor vamale la tîrgurile din Oradea I. Etnografie 83-107 română
FAUR, Viorel (autor) Din istoricul preocupărilor etnografice și folcloristice referitoare la așezările din Depresiunea Beiușului (1816-1918) I. Etnografie 107-118 română
GUI, Iosif (autor) Preocupări etnografice ale profesorului Traian Tămaș I. Etnografie 119-126 română
GODEA, Ioan (autor) Tipologia planimetrică a bisericilor de lemn din nord-vestul României I. Etnografie 127-147 română
BRATU, D. (autor), TOȘA, Ioan (autor) Bihorul în arhiva etnografică-folclorică a Muzeului etnografic al Transilvaniei I. Etnografie 149- română
AMBRUȘ, G. (autor), ANTONESCU, Romulus (autor) Obiective bihorene în Muzeul Satului, București I. Etnografie 159-168 română
MOȚICA, A. (autor) Monografia etnografică a satului Cărpinet (I) I. Etnografie 169-184 română
ZINTZ, Maria (autor) Sculptorul naiv Iosif Lovas I. Etnografie 185-197 română
TOCA, Mircea (autor) Despre activitatea artiștilor români din Transilvania de Nord (1940-1944) II. Artă 201-211 română
HÎRCA, Rodica (autor) Considerații pe marginea colecției particulare "Ex libris" II. Artă 213-223 română
MARTIN, Ana (autor) Concepție și formă la Romul Ladea II. Artă 225-228 română
STOICA, G. (autor) Unele probleme actuale din domeniul muzeografiei III. Muzeografie 231-260 română
BUCUR, Corneliu (autor) Cu privire la pregătirea de specialitate din muzeele etnografice și integrarea cercetării științifice ca obiectiv fundamental al activității polivalente a muzeelor III. Muzeografie 261-279 română
ROȘU, Aurel (autor) Forme de popularizare a muzeului și optimizarea lor III. Muzeografie 281-300 română
GRIGORESCU, Elena (autor), ROȘU, Letiția (autor) Valorificarea patrimoniului secției de etnografie a Muzeului Țării Crișurilor prin expoziții III. Muzeografie 301-303 română
GODEA, Ioan (autor), JURCSAK, Tiberiu (autor) Teascurile de struguri de la Carastelec IV. Note şi recenzii 307-316 română
GODEA, Ioan (autor) Arhitectura țărănească de lemn din România - Petrescu P. IV. Note şi recenzii 317-318 română
GODEA, Ioan (autor) Etnografia românească - Vlăduțiu I. IV. Note şi recenzii 319-320 română
ENACHE, S. (autor) Sculptura gotică din Transilvania - Arion Gh. IV. Note şi recenzii 321-322 română
FAUR, Viorel (autor) Monumente de athitectură populară din nord-vestul României Vol II - Godea I. IV. Note şi recenzii 323-325 română
GODEA, Ioan (autor) Mobilierul țărănesc românesc - Capesius R. IV. Note şi recenzii 327-328 română