Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 4-5 română
BUCUR, Corneliu (autor) Considerații istorice și etnografice privind apariția instalațiilor hidraulice pe teritoriul României I. Etnografie 7-73 română
POPOVICI, Ioan (autor) Manufacturile de fier de la Pocioveliște și Drăgănești din Comitatul Bihor (1738-1751) I. Etnografie 75-124 română (şi un rezumat în engleză)
TOTH, Susana (autor) Tîrgurile din Oradea (II) I. Etnografie 125-160 română
GODEA, Ioan (autor), ȘARBA, Ioan (autor) Aspecte ale inventarului agricol tradițional din Țara Crișurilor I. Etnografie 161-170 română
ROȘU, Titus (autor) Metode și mijloace de conservare și păstrare a alimentelor - pentru iarnă și vară I. Etnografie 171-189 română
MUREȘANU, Pompei (autor) Cîteva precizări privind simbolismul șarpelui I. Etnografie 191-196 română
KOVACS, Andrei (autor), ȚOCA, Mircea (autor) Contribuții la cunoașterea palatului în stil Renaștere de la Oradea: reliefurile în stuc din secolul al XVII-lea II. Artă 199-222 română
LĂPTOIU, Negoiță (autor) Înființarea Școlii de arte frumoase din Cluj II. Artă 223-228 română
HÎRCA, Rodica (autor) Colecția de "Ex libris" II. Artă 229-249 română
SĂCARĂ, Nicolae (autor) "Centrul Civic" de la Muzeul Satului Bănățean III. Muzeologie 253-275 română
CHIRIAC, Aurel (autor), CIURDĂREANU, Sabin (autor) Forme de activizare a cercului "Prietenii Muzeului" III. Muzeologie 277-281 română
MARTIN, Ana (autor) Expoziția pionierilor - formă de manifestare a experienței estetice școlare III. Muzeologie 283-286 română
GRIGORESCU, Elena (autor) Expoziția itinerantă, formă de popularizare a valorilor muzeale III. Muzeologie 287-289 română
COLȚEA, Dumitru (autor) Muzeul școlar, factor activ în educația patriotică a elevilor III. Muzeologie 291-296 română
CIUCĂ, Răzvan (autor) Expoziția "Țesături populare din Cîmpia Bărăganului" IV. Note 299-301 română
POPA, Ileana (autor) Claca torsului de cînepă în satul Zecehotare (județul Bihor) IV. Note 303-304 română
BOCȘE, Maria (autor) Creația plastică țărănească - Petrescu Paul V. Recenzii 307-309 română
GRIGORESCU, Elena (autor) Podoabe populare românești - Stoica Georgeta V. Recenzii 311-313 română
CHIRIAC, Aurel (autor) Caracteristici ale culturii populare din Bihor - Godea Ioan V. Recenzii 317-318 română
CHIRIAC, Aurel (autor) Pictura românească V. Recenzii 319-320 română
CHIRIAC, A. (autor) Slovensky Narodopis V. Recenzii 321-322 română