VRANCEA - Studii și Comunicări, VIII-X, 1991


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic "Vrancea" - Studii și comunicări la al X-lea volum .7-8 română
articol de periodic BOBI, Victor (autor) O nouă așezare ce aparține neoliticul mijlociu - cultura Boian descoperită la Coroteni - Vrancea .9-16 română
articol de periodic BOBI, Victor (autor) Așezarea din epoca bronzului - Cultura Monteoru I C4 de la Coroteni - Vrancea 17-39 română
articol de periodic BOBI, Victor (autor) , PARAGINĂ, Anton (autor) Șantierul arheologic de la Vărteșcoiu - Cercetările din anii 1986-1988 - 41-68 română
articol de periodic PUȘCA, Ion (autor) Viticultura - argument al continuității poporului roman 69-80 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Elemente comune în cultura materială și spirituală din regiunea central-dud-vestică a Moldovei și sud-estul Transilvaniei, în secolele VI-X, expresie a unității etnice de pe ambele versante ale Carpaților 81-108 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Gheorghe (autor) Unelte folosite pe teritoriul județului Vrancea în sec. IV-XII 109-120 română
articol de periodic PARAGINĂ, Anton (autor) Cercetări istorice și arheologice privind așezarea medievala de la Bătinești - Vrancea 121-162 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Gheorghe (autor) , PARAGINĂ, Anton (autor) Cîteva descoperiri arheologice și monetare efectuate în județul Vrancea 163-174 română
articol de periodic MĂGUREANU, Virgil (autor) Tradiție, fapte istorice și trecut istoric 175-179 română
articol de periodic PAVEL, Lelia (autor) Însemnări de pe cartea veche românească aflată în colecțiile muzeului vrîncean 181-184 română
articol de periodic MĂGUREANU, Virgil (autor) Durata și semnificația istorică a obștilor vrîncene 185-195 română
articol de periodic PARAGINĂ, Virgil (autor) Date istorice privind așezările monahale și bisericești de pe Valea Zăbrăuțului 197-203 română
articol de periodic DUMITRESCU, Horia (autor) Stațiunea Vizantea pînă la primul război mondial 205-213 română
articol de periodic HUȚANU, Dumitru (autor) Vrăncenii in în primul război mondial (pagini de memorialistică) 215-221 română
articol de periodic POPA, Gheorghe (autor) Eroul necunoscut 223-229 română
articol de periodic CABALORTĂ, Venera (autor) Unele aspecte privind liga pentru unitatea culturală a românilor și procesul desăvîrșirii unității național-statale românești 231-237 română
articol de periodic CHERCIU, Ion (autor) Locul specificul vrîncean în cultura populară românească 239-242 română
articol de periodic MIHĂILESCU, Maria (autor) Universul de umanitate, prezență vie în aranjamentul interiorului vrîncean 243-250 română
articol de periodic CHERCIU, Ion (autor) Simbol și semnificație în arta lemnului din Țara Vrancei 251-262 română
articol de periodic ȘTEFAN, Nicolae (autor) Vegetația pajiștilor din bazinul superior al rîului Rîmnicu Sărat 263-272 română
articol de periodic HOREANU, Climent (autor) Contribuție la cunoașterea florei din rezervația Lepșa - Zboina, județul Vrancea 273-279 română
articol de periodic CONDREA, Ana (autor) Studii de etnobotanică în comuna Poiana Cristei, județul Vrancea 281-285 română
articol de periodic NAGLER, Carol (autor) Variabilitatea în cadrul unor populații de panorpidae din România 287-303 română
articol de periodic BORCEA, Margareta (autor) , MÎNDRU, Constantin (autor) Considerații privind populațiile de barză albă Ciconia ciconia ciconia L.1758 - Ciconia (formes) din Moldova 305-310 română
articol de periodic BOBI, Victor (autor) Muzeograful Gheorghe Constantinescu la 60 de ani 311-313 română
articol de periodic BOBI, Victor (autor) Cercetările arheologice de pe teritoriul județului Vrancea - 1926-1986 - 315-325 română
articol de periodic MIHALCIUC, Mihai (autor) Tehnica preparării materialului biologic în școli 327-333 română
articol de periodic NICA, Maria (autor) Aspecte privind conservarea obiectelor din secția de arhitectură și tehnică populară a complexului muzeal Vrancea 335-340 română
articol de periodic BOBI, Victor (autor) Mormîntul 29 descoperit în necropola din epoca bronzului - cultura Monteoru de la Coroteni - Vrancea 341-349 română
articol de periodic BOBI, Victor (autor) , CERNAT, Ion (autor) Un cuptor dacic de ars ceramică, descoperit la Pădureni - Jariștea, județul Vrancea 351-356 română
articol de periodic CABALORTĂ, Venera (autor) Note privind Congresul Ligii Culturale din septembrie 1931 357-364 română
articol de periodic PARAGINĂ, Anton (autor) Emil A. Giugea (1927-1988) 365-366 română