Viață și moarte în paleoliticul superior, epipaleoliticul și mezoliticul Europei: spiritualitatea înmormântărilor, 2016, Ediția a II-a, revăzută, seria Bibliotheca Archaeologica Iassiensis XXVI